תוכנה לניהול יישוב topic

הנחיות ומדריכים לקראת שנת 2018 – ישובים

ניתוח שנתי, טיפים והכנות לשנת הכספים החדשה בתוכנת Topic

מאזן בוחן לפי חודשים

במערכת ה TOPIC ניתן לקבל תמונה מפורטת של הכנסות והוצאות וכך ניתן לקבל מצב של רווח לפי חודשי השנה.

 1. את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > מאזן לפי חודשיםהמחשת נתונים לאחר ייצוא לאקסל מהמערכת
 2. דו"ח תכנון מול ביצוע – במערכת התקציב והיעדיםמערכת התקציב מאפשרת לנו לתכנן את סעיפי ההכנסה וההוצאה ולחבר אותם לכרטיסי ההכנסות וההוצאות האמיתיים שלנו במנג'ר כך
  שבלחיצת כפתור מתקבלת תמונת תכנון מול ביצוע, אופציה לאפליקציה:

 3. ניתוח הגבייה

  דוח גיול חובות לפי תאריך ערך הוא דוח מרוכז המציג לכל תושב את גיל החוב שלו ביחס לתאריך הערך שמוגדר לו בכרטיס.

  את הדוח ניתן למצוא במרכז הדוחות > דוחות מכירה > ניתוחי גבייה > גיול חובות לפי תאריכי ערך

  שינוי שנת המס בתוכנה

  כל תוכנות הניהול של קריאטיב סופטוור: Manager,Topic, JuniorPro פועלות כתוכנות רב שנתיות ולכן, כל שעליכם לעשות הוא לשנות את שנת המס.איך משנים שנת מס?
  תפריט ראשי > הגדרות > פרטי החברה > שנת מס, את תוכן השדה "עד תאריך" יש לשנות ל:  31.12.2018,

  הנחיות ללקוחות שמנהלים הנה"ח מקצועית במערכת TOPIC רב שנתית:

  1. הגדרות – יש להיכנס לפרטי החברה ולרשום את שנת המס הנוכחית 2018 (בריבוע הצהוב) וכן לסמן V בשדה "ניהול רב שנתי" כמו כן יש לעדכן את תאריכי האסמכתא והתחולה כך שיהיו עד 31.12.18 .
  2. פקודות יומן – על כל פקודת יומן להכיל תאריכי אסמכתא של שנת מס אחת בלבד.
  3. דוחות – מאזנים / כרטסות /מבנה אחיד /שרוני /ארז:
   בכדי להפיק דוחות במתכונת רב שנתית יש להיכנס להגדרות > כרטיסי הנה"ח ולסמן את כרטיסי ההכנסות בשדה "קוד רו"ה" בערך 1, ואת כרטיסי ההוצאות בשדה "קוד רו"ה" בערך 2.
   כמו כן, יש צורך לפתוח חשבון חדש המיועד אך ורק לעניין זה הנקרא עודפים ומסומן בשדה קוד רו"ה בערך 3.
   בהפקת הדוח יופיע סימון V בשדה ניהול רב שנתי כברירת מחדל.
   חשוב – בסוף שנת הכספים – לאחר שנרשמו כל ההכנסות וההוצאות לשנת המס יש להפעיל את מנגנון רב שנתי על ידי לחיצה על כפתור חשב יתרות חשבונות רווח והפסד לסוף שנת מס.
   כפתור זה נמצא בתפריט ראשי > הגדרות >  הגדרות מתקדמות > רב שנתי.
  4. ייצוא מבנה אחיד  – את הקובץ מבנה אחיד במתכונת רב שנתי יש לייצא מתפריט ראשי > ממשקים > הפקת קובץ מבנה אחיד.
  5. תקציב – בהגדרת תקציב ניתן להוסיף שנת מס להגדרת התקציב וכך לקבל תקציב רב שנתי תוך שימוש בהעתקת מודל תקציבי עבור כל שנה.

  מים – לפני החיוב הראשון בכל שנת מס יש לארכב את הודעות החיוב של שנה שעברה על מנת לאפס את הניצול של המכסה המשקית (שנתית). תוספות > מים > כללי > העברת חיובי מים לארכיב שנים קודמות.  העתקי המסמכים ימשיכו להופיע בכרטיסי החברים.

  את השינוי יש לבצע בהקדם על מנת להיות מוכנים בזמן לשנת הכספים החדשה.

  לתשומת ליבכם, סביב מעבר שנת הכספים צפוי עומס על מרכז השירות –
  לכן רשמו לכם את המייל הקבוצתי שלנו שמגיע לכלל הנציגים בו זמנית  – support@crtv.co.il

   

מאחלים לכם שנה אזרחית מוצלחת! צוות קריאטיב סופטוור (1987) בע"מ

תוכנת הנהלת חשבונות וניהול עסק - manager premium

10 טיפים להכנות לסוף שנת הכספים 2017 ומעבר לשנת 2018

ניתוח שנתי, טיפים והכנות לשנת הכספים החדשה בתוכנת Manager

שנת כספים מסתיימת ב 31.12 בכל שנה ומתחילה כמובן ב 01.01 בשנת הכספים החדשה. לקראת סוף השנה והתחלת השנה ישנם מספר חובות של בעל העסק אל מול הרשויות כגון דוחות כספיים, ספירות מלאי, דו"ח ערך מלאי ועוד. חלק מן הדוחות מטופלים על ידי רואה החשבון וחלקם על ידי העסק עצמו. בקיצור מכנים את תהליך ההכנה למעבר לשנה החדשה: "מעבר שנה".

מעבר לחובה החוקית ישנה הזדמנות לרוב העסקים להבין האם השנה שחלפה היתה מוצלחת והאם עמדו ביעדיהם.
באופן טבעי המטרה הראשונה של עסק היא להרוויח כסף.

10 טיפים לניתוח שנתי של הפעילות העסקית:

 1. דו"ח ניתוח ריווחיות –

  דו"ח זה מציג לכל מכירה את % הרווח שנוצר בגינה עם סיכום תקופתי.

  את הדוח ניתן לפלטר לפי לקוחות / פריטים / תקופת זמן ועוד וכמובן לייצא לאקסל להמשך ניתוח

  ניתן לבחור האם הריווחיות תוצג ביחס לעלות הנוכחית של הפריט או העלות ההיסטורית שלו

  את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > דוח ריווחיות לפי לקוחות


  הנתונים להמחשה בלבד

 2. מאזן בוחן לפי חודשים

  במערכת ה Manager ניתן לקשר פריט לחשבון הכנסה ובכך ליייצר תמונה מפורטת של הכנסות והוצאות גם לבעלי עסקים שאינם מנהלי חשבונות. בניתוח של כרטיסי ההכנסות וכרטיסי ההוצאות ניתן לקבל מצב של רווח לפי חודשי השנה.

  את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > דוח ריווחיות לפי לקוחות

  המחשת נתונים לאחר ייצוא לאקסל מהמערכת

 3. דו"ח ערך מלאי לתאריך

  דו"ח זה מציג את מכפלת יתרת הפריט במחסנים שנבחרו במחיר שלהם לפי מחירון שנבחר.

  בדרך כלל בסוף שנה נוהגים לחשב את ערך המלאי לפי מחיר הקניה האחרון בד"כ במערכת מצוין במחירון מספר 8.

  לעיתים יש צורך להציג ערך מלאי לפי מחירון FIFO או משוקלל נע ואז יש צורך לייצר אותו קודם במערכת המחירון ורק לאחר מכן להציג ערך מלאי לפיו.

  את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מלאי ורכש > ערך מלאי לתאריך

 4. ספירת מלאי

  ספירת מלאי הוא תהליך בו אנחנו בוחנים את מצב המלאי הפיזי ביחס ליתרות הפריטים הרשומות בתוכנה.

  כאשר אנחנו רוכשים מוצר הוא נכנס למלאי וכאשר אנחנו מוכרים פריט הוא יוצא מהמלאי כך נבנות יתרות הפריטים במחסנים באופן בסיסי. ישנן כמובן פעולות נוספות המשפיעות על מצב היתרות של הפריטים במלאי.

  בתהליך ספירת המלאי אנחנו פועלים במספר שלבים:

  בשלב ראשון אנחנו מקפיאים את מצב המלאי לזמן הספירה

  בשלב שני מעדכנים את המערכת ביתרות שספרנו – ניתן לעדכן ידנית או לקלוט מאקסל. הרבה לקוחות נוהגים לשכור מסופון לספירות מלאי וטוענים לייצא ממנו את האקסל ולקלוט אותו בקלות למערכת.

  בשלב השלישי בוחנים את דו"ח ההפרשים שמציג את יתרות המחסן בתוכנה ביחס למה שנספר על המדף. זה הזמן לבצע בקרה ולקבל תמונה על הפערים במלאי תוך ניתוח הסיבות והסקת מסקנות תפעוליות שכן אין אפשרות לנהל מלאי ללא נהלי עבודה תומכים.

  בשלב הרביעי והאחרון מייצרים פקודת הפרשים שמייצרת תנועת מלאי ליתרה שנספרה בפועל.

 5. דו"ח תכנון מול ביצוע – במערכת התקציב והיעדים

  מערכת התקציב מאפשרת לנו לתכנן את סעיפי ההכנסה וההוצאה ולחבר אותם לכרטיסי ההכנסות וההוצאות האמיתיים שלנו במנג'ר כך
  שבלחיצת כפתור מתקבלת תמונת תכנון מול ביצוע, אופציה לאפליקציה:

 6. למי לא הפקנו חשבוניות השנה?

  דו"ח פשוט שאפשר להשתמש בו באופן תדיר בכדי לאתר שינויים בהתקשרויות עם הלקוחות

  הדוח נמצא במרכז הדוחות > דוחות בקרה > למי לא הפקנו חשבוניות השנה

 7. ניתוח שינויים במחירי הקניה

  רוצים לבצע ניתוח לגבי שינוי במחירי הספקים?

  היכנסו למרכז הדוחות > דוחות מלאי ורכש > ניתוח קניות > שינויים במחירי עלות

 8.  מלאי איטי

  דו"ח המציג לכם פריטים שלא בוצעה איתם כל פעולה במערכת מעל X ימים

  היכנסו למרכז הדוחות > דוחות בקרה > מלאי איטי

 9. ניתוח פיננסי

  דוח מרוכז המציג לכל לקוח את המצב הפיננסי שלו אצלינו ומאפשר לנו לקבל הערכת סיכונים.

  את הדוח ניתן למצוא במרכז הדוחות > דוחות מכירה > ניתוחי גבייה > ניתוח פיננסי

 10. שינוי שנת המס בתוכנה

  כל תוכנות הניהול של קריאטיב סופטוור: Manager,Topic, JuniorPro פועלות כתוכנות רב שנתיות ולכן, כל שעליכם לעשות הוא לשנות את שנת המס.איך משנים שנת מס?תפריט ראשי > הגדרות > פרטי החברה > שנת מס, את תוכן השדה "עד תאריך" יש לשנות ל:  31.12.2018,

  הנחיות ללקוחות שמנהלים הנה"ח מקצועית במערכת Manager רב שנתית:

   

  1. הגדרות – יש להיכנס לפרטי החברה ולרשום את שנת המס הנוכחית 2018 (בריבוע הצהוב) וכן לסמן V בשדה "ניהול רב שנתי" כמו כן יש לעדכן את תאריכי האסמכתא והתחולה כך שיהיו עד 31.12.18 .
  2. פקודות יומן – על כל פקודת יומן להכיל תאריכי אסמכתא של שנת מס אחת בלבד.
  3. דוחות – מאזנים / כרטסות /מבנה אחיד /שרוני /ארז:
   בכדי להפיק דוחות במתכונת רב שנתית יש להיכנס להגדרות > כרטיסי הנה"ח ולסמן את כרטיסי ההכנסות בשדה "קוד רו"ה" בערך 1, ואת כרטיסי ההוצאות בשדה "קוד רו"ה" בערך 2.
   כמו כן, יש צורך לפתוח חשבון חדש המיועד אך ורק לעניין זה הנקרא עודפים ומסומן בשדה קוד רו"ה בערך 3.
   בהפקת הדוח יופיע סימון V בשדה ניהול רב שנתי כברירת מחדל.
   חשוב – בסוף שנת הכספים – לאחר שנרשמו כל ההכנסות וההוצאות לשנת המס יש להפעיל את מנגנון רב שנתי על ידי לחיצה על כפתור חשב יתרות חשבונות רווח והפסד לסוף שנת מס.
   כפתור זה נמצא בתפריט ראשי > הגדרות >  הגדרות מתקדמות > רב שנתי.
  4. ייצוא מבנה אחיד  – את הקובץ מבנה אחיד במתכונת רב שנתי יש לייצא מתפריט ראשי > ממשקים > הפקת קובץ מבנה אחיד.
  5. תקציב – בהגדרת תקציב ניתן להוסיף שנת מס להגדרת התקציב וכך לקבל תקציב רב שנתי תוך שימוש בהעתקת מודל תקציבי עבור כל שנה.

  מים – לפני החיוב הראשון בכל שנת מס יש לארכב את הודעות החיוב של שנה שעברה על מנת לאפס את הניצול של המכסה המשקית (שנתית). תוספות > מים > כללי > העברת חיובי מים לארכיב שנים קודמות.  העתקי המסמכים ימשיכו להופיע בכרטיסי החברים.

  את השינוי יש לבצע בהקדם על מנת להיות מוכנים בזמן לשנת הכספים החדשה.

  לתשומת ליבכם, סביב מעבר שנת הכספים צפוי עומס על מרכז השירות –
  לכן רשמו לכם את המייל הקבוצתי שלנו שמגיע לכלל הנציגים בו זמנית  – support@crtv.co.il

   

מאחלים לכם שנה אזרחית מוצלחת! צוות קריאטיב סופטוור (1987) בע"מ

תוכנה לניהול חברות בנייה ופרוייקטים

תוכנה לניהול עסק והנהלת חשבונות לחברות בנייה ופרוייקטים: אין הרבה משימות מורכבות יותר מאשר משימות בשדה המקצועי של התכנון והבנייה. מעבר לתכנון הנרחב מאד הדרוש ולקושי הטכני בביצוע העבודות, גם ניהול החברה חייב להילקח בחשבון. לחברות ולאנשי מקצוע בתחום הבנייה יש דרישות ניהוליות גבוהות, שלעתים גם מחמירות ביחס לתחומים אחרים במשק. זאת ועוד, כאן כל טעות תהיה כמעט באופן ודאי משמעותית ועלולה להביא להפסדים של מיליוני שקלים.

תוכנה לניהול עסק Manager - הבחירה של בעלי העסקים

נעים מאד קריאטיב סופטוור בע"מ

קריאטיב סופטוור נעים להכיר!

נספר לכם ברשותכם בכמה מילים מי אנחנו ולמה אנחנו קיימים:

דמיינו אישה יפיפייה עם ערימות של בגדים נעלים ותיקים. ללא חדר ארונות מדוגם בו הכול מסודר, היא לא תוכל להוציא מעצמה את המיטב וסביר להניח שהפוטנציאל שבה ירד לטמיון.

דמיינו ממציא גאון שלא מצליח למצוא שום דבר?

כך גם בעולם העסקי, אפילו בעסק המוצלח ביותר שבו אין למנהלים את הכלים המספקים לקבל מסקנות, העובדים מתוסכלים כי אין להם שליטה על העבודה השוטפת וכמובן הלקוחות מתדלדלים ובצדק שכן הם לא מקבלים את השרות הטוב לו הם זכאים.

באמצעות מערכת Manager עושים סדר בארגון ומאפשרים לו לצמוח.

אז נשאלת השאלה איך מארגנים ארגון?

בשלב הראשון, מעבירים את כל המידע הארגוני למערכת אחת.

בהרבה עסקים אנחנו פוגשים בעלים שמתקשה לקבל את התמונה המלאה על העסק שלו. לעתים המערכת שברשותו לא מוכרת לו והוא תלוי בעובדים או ברואה חשבון בכדי לקבל את הנתונים שלו.

ישנם עסקים בהם יש מספר מערכות והתמונה העסקית מורכבת מפאזל של המון חלקים שבד"כ לא מתחברים ואז האנרגיה המושקעת בקבלת תמונה מלאה היא עצומה.

במקרים אחרים, אין מערכת כלל. הניהול מתבצע על ידי שימוש באקסל. שיטה זו בעייתית מאד שכן בעסק שיש בו יותר מעובד אחד, בסיס המידע הארגוני צריך להיות זמין ונגיש.

המידע צריך להיות שוטף וזמין לכל עובד בארגון לצורך ביצוע עבודתו. עם זאת, במערכת Manager קיימת מערכת הרשאות שניתן להשתמש בה למידור מידע.

כאשר בעל העסק מנהל אקסלים מתוחכמים ככל שיהיו, הסיכוי לטעות גבוה והבעלים ״תקוע״ כי חוץ ממנו אף אחד לא יכול לתפעל את האקסלים האלה..

בהנחה שכבר הוסק שהעסק זקוק למערכת מידע ארגונית, אז למה דווקא Manager על פני שאר האפשרויות?

קודם כל זוהי אמנם תוכנת מחשב אבל היא מגובה בצוות מקצועי וותיק בעל ניסיון אדיר והכרות עמוקה בעולם העסקי.

המודל העסקי שלנו ברור וודאי – המודל העסקי שלנו בנוי מעלות החבילה הכוללת את ההתקנה, הרישיונות והטמעת המערכת ללא הגבלת זמן ללקוחות במסגרת שירות,

ואנו מציעים מגוון חבילות ומסלולים המותאמים לעסקים קטנים ובינוניים.

מודל ענן המאפשר עבודה מכל מקום 24/7 ללא תלות בבעיות חומרה כאלה ואחרות כאשר החומר מגובה כל הזמן לכל מקרה.

להדגמה אונליין או בבית העסק מלאו פרטים ואנחנו כבר נעשה את השאר.

למה חשוב לקבל ייעוץ פיננסי לחברות לפני החלטה על רכישת תוכנה לניהול עסק

בעת פתיחת חברה בעלי חברות ניצבים בפני אתגרים רבים כאשר אחד הנושאים החשובים ביותר הוא הנושא הפיננסי העשוי להוביל את החברה לחסכון של כמה אלפי שקלים בשנה כתוצאה מהתנהלות כלכלית נכונה. לא מעט עסקים נסגרים כתוצאה מחוסר ניהול נכון המביא למשבר,  אך כיום ניתן להיעזר בתוכנה לניהול העסק. לצורך כך, קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ פיננסי לחברות מטעם מומחים. אותם מומחים יעניקו טיפים באשר להתנהלות הפיננסית.

הכרת המבנה הארגוני

על מנת לסייע בהתנהלות פיננסית שתאפשר ליהנות מחסכון של אלפי שקלים בשנה, אותם מומחים חייבים להכיר את המבנה הארגוני החל מהעובדים ועד להתנהלות הכספית. לאחר ביצוע בדיקה מקיפה  ובחינה של החוזים וההסכמים השונים המומחים יעמידו לרשות החברה מגוון רחב של פתרונות פיננסים המתאימים עבורם החל מחסכון בהוצאת התפעול ועד לחסכון בהקצאת המשאבים. הפתרונות אותם מציעים המומחים מתאימים לאופי הפעילות העסקית תוך בחינת חלופות. בסופו של דבר, אותם מומחים יסייעו לבעלי החברה להכיר את העסק מקרוב.

חסכון מול ספקים גדולים

אחת ההוצאות הגדולות היא עבור הספקים הגדולים איתם עובדות החברות. במסגרת הכרת המבנה הארגוני, מה שמביא בסופו של דבר להתייעלות החברה ניתן לעקוב אחר הליך ההתחשבנות מול הספקים הגדולים. כיום קיימות לא מעט תוכנות לניהול העסק אך יש לוודא כי התוכנה שנרכשה אכן מתאימה לאופי הפעילות העסקית.  התייעצות עם מומחים תסייע בבחינת התנהלות מול הספקים השונים.

בחירת הרכב מנצח בעת בחירת  ייעוץ פיננסי לחברות

קבלת ייעוץ פיננסי לחברות מטעם הרכב מנצח עשויה להצעיד את החברה למקום אחר ומשמעותי יותר. חברה מקצועית תעמיד לרשותכם מגוון רחב של מומחים אשר נועדו לשפר את העסק אותו אתם מנהלים וכך להביא לחסכון משמעותי בהוצאות.

בטרם בחירת חברה חשוב מאד לבחון היטב את הפרמטרים השונים על מנת לבחור את החברה המקצועית ביותר:

 • ניסיון : ייעוץ עבור חברות המעוניינות ברכישת תוכנה לניהול העסק מצריך לא מעט ניסיון בתחום. תחום הייעוץ הפיננסי נחשב לאחד התחומים המורכבים ביותר הדורשים מהיועצים להתייחס לפרמטרים שונים תוך ביצוע העבודה על הצד הטוב ביותר. יש חשיבות רבה להכיר היטב את התוכנות החדשות ביותר היכולות לסייע לאותן חברות.
 • מקצועיות : מקצועיות נחשבת לאחד  הפרמטרים החשובים ביותר שיש לבחון. כל מומחה צריך להציע מקצועיות לקהל הלקוחות שלו תוך התייחסות לאיסוף המידע אודות החברות.
 • עלות : טווח המחירים עבור שירותים פיננסים נחשב לרחב. עלות שירות פיננסי נקבעת בהתאם לפרמטרים של המומחים. ככל שהייעוץ נמשך זמן רב יותר, הרי יש צורך בכוח אדם. מנגד, ייעוץ שאינו נמשך זמן רב יותר מצריך פחות אנשים ולכן העלות תהיה פחותה. כחלק מהתנהלות מול המומחים חשוב מאד לבחון מהו התסריט להמשך על מנת להחליט על אופן ההתנהלות.

מה הם היתרונות של תוכנה לניהול מסעדה

כמות האתגרים איתם מתמודד בעל מסעדה אינה פשוטה כלל החל מהלקוחות ועד לצוות העובדים. על מנת לנהל מסעדה מצליחה דרוש ידע וניסיון בתחום הרבה בהשוואה לבתי עסק אחרים. אם בעבר היה קושי לנהל מסעדה חוסר אמצעים טכנולוגיים, כיום תוכנה לניהול מסעדה מאפשרת לייעל את העבודה תוך התאמה לפעילות המסעדה. ישנם לא מעט מצבים בעת ניהול מסעדה המצריכים שימוש בתוכנה. בין אם לניהול לקוחות או בין אם לניהול תזרים המזומנים. חברה המספקת את התוכנה מאפשרת לבעלי המסעדות לנהל את המסעדה תוך ידיעה שיש להם פתרון לסוגיות השונות העולות מניהול מסעדה, זאת בהנחה כי מדובר בחברה בעלת ניסיון בתחום המציעה את התוכנה המתקדמת והמתאימה ביותר לצרכים של בעלי המסעדה.

 

 יתרונות של תוכנה לניהול מסעדה

במידה ואינכם מוצאים את הידיים והרגליים, הרי תוכנה לניהול מסעדה מאפשרת להפוך את הליך העבודה ליעיל יותר.  לפני שמגיע הייאוש הגדול הנה כמה יתרונות שניתן לבחון:

 • ניהול מלאי: עבור בעלי מסעדות מעקב אחר המלאי נחשב לנקודה רגישה למדי. יש מי שאינו מצליח לעקוב אחר המלאי, היות ומרבית המלאי כולל מזון אשר יש לעקוב אחר התוקף של המוצרים. שימוש בקופה רושמת יסייע להליך התיעוד.
 • ניהול שולחנות: התוכנה מאפשרת מעקב אחר הלקוחות והמלצרים באמצעות התוכנה ניתן לראות את ההזמנות שהגיעו.
 • ניהול חשבונות: בכל חודש בעלי עסקים צריכים לדווח על הפעילות הפיננסית. רבים מהם חסרי השכלה בתחום הפיננסי ולצורך כך הם שוכרים את שירותיו של רואה חשבון המטפל עבורם בנושא. עם זאת שימוש בתוכנה עשוי לסייע להם בהפקת דוחות וניתוחים של פעילויות שונות בבית העסק. התוכנה מתעדת את המידע הנכנס לבית העסק ומספקת דוחות בהתאם למידע.
 • חסכון: במקום לשכור את שירותיו של רואה חשבון ולשלם כסף רב ניתן לרכוש את התוכנה וכך להשתלט על נושא ניהול החשבונות.
 • שקט נפשי: התוכנה מאפשרת לבעלי המסעדות לחיות בשקט נפשי כך הם מבצעים מעקב אחר הפרמטרים החשובים מה שמאפשר להם להיות רגועים ולדעת כי הכל מתנהל בצורה הטובה ביותר.

 

התייעצות עם מומחים

ניהול עסק אינו דבר פשוט בייחוד כאשר מדובר על מסעדה. מסעדות רבות נפתחות ונסגרות על רקע חוסר בניהול. התייעצות עם מומחים בעלי השכלה רחבה בתחום עשויה למנוע את קריסת המסעדה באמצעות שורה של עצות הניתנות על ידי מביני ענייין אשר יש  ביכולתם לסייע באשר לניהול נכון יותר בהתבסס על שנות ניסיון רבות וניסיון העבר.

התוכנה נחשבת לידידותית למדי ומתאימה לפעילות המסעדה. בטרם בחירתם בתוכנה, כדאי להתייעץ עם מומחים לתוכניות עסקיות על מנת לבחון האם הדרך בה בחרתם היא הדרך המתאימה ביותר. התייעצות עם מומחים תאפשר לכם לבחון את הנקודות החשובות ביותר עד לקבלת ההחלטה המתאימה עבור המסעדה.

תכונות המערכת Manager

ל- MANAGER מספר מנגנונים אשר מופיעים במסכים המתאימים בתוך הסרגל הקבוע (מופיע בקצה השמאלי עליון של המסך).

לחצו כאן להורדת גרסת PDF

כפתורים
להלן פירוט כל כפתורי המערכת :

סמלשםתיאורמקש קיצור
print-iconבצעמבצע את הפעולה על המסך ושולח להדפסהF11
save-iconשמורמבצע שמירה F12
delete-iconמחקלאחר אישור מוחק רשומה F4
clear-iconנקהלאחר אישור מאתחל מסךF3
first-iconראשוןמדפדף למספר הראשון ברשימהCtrl + Page Up
previous-iconקודםמדפדף למספר הקודם ברשימהPage up
next-iconהבאמקדם למספר הבא ברשימהPage Down
last-iconאחרוןמקדם למספר האחרון ברשימהCtrl+ Page Down
connection-iconקשרמקשר מסמך למסמך. שולף את פרטי מסמך הבסיס למסמך המבוקש . למשל – הזמנה לתעודת משלוח
logout-iconLOG OUTיש לבחור אחד מהשניים: א. LOG OUT – סוגר את כל המסכים הפתוחים חוזר לתפריט ראשי ומבקש קוד משתמש וסיסמא. ב. נעילה זמנית – נועלת המסך עד להקשת קוד משתמש וסיסמא
printscreen-iconהדפסת מסךשולח הדפסה של המסך הנוכחי למדפסת
MAIN-ICONראשימציג את התפריט הראשי מכל מסךF10
form-check-iconבדיקת הטופסבדיקת הטופס – המערכת מריצה בדיקת חוקיות לטופס
calc-iconמחשבוןמחשבון פיננסי המאפשר גם כתיבת נוסחאות ALT+C
yellow-lamp-iconמשפך.הגדרת חתכים – חותך לפי תחומי ערכים לפי כל כותרת בטבלה
2. הגדרת סיכומים – מאפשר סיכום רגיל (נומינלי), סיכום חשבונאי, ממוצע, מינימום מקסימום, ספירת שורות לעמודה.
3. הגדרת סיכום ביניים – הגדרת קריטריונים לסיכומי ביניים.

שדות מקושרים

 

שדות המקושרים ברשומות ילוו בכפתור חץ ומנורה bluelight-icon .
לחיצה על החץ תפתח את רשימת הערכים המתאימה לשדה.
מנורה כחולה  bluelight-icon מלמדת על כך שבשדה הוזן ערך שלא קיים ברשימת הערכים לחיצה עליה תוביל למסך ההגדרות של השדה להוספת הערך לרשימה.
מנורה צהובה yellow-lamp-icon תידלק כאשר הוזן בשדה ערך הקיים ברשימת הערכים לשדה.
לחיצה עליה תוביל למסך ההגדרות של השדה לעריכה.

 

מספר שורות במסמך

 

כל מסמך מכיל על המסך מספר מוגבל של שורות.
אולם, כאשר עומדים על השורה האחרונה ומקישים אנטר נוספות שורות נוספות.
אין הגבלה ממשית על מספר השורות במסמך.

התחלה מהירה

לחצו כאן להתחלה מהירה במערכת Manager

לחצו כאן להתחלה מהירה במערכת JuniorPro:

 

הפעלת מהלך מקושר

על מנת להעביר נתונים ממסמך למסמך ניתן להשתמש במהלך מקושר

להסבר בנושא לחץ כאן

מבוא לתוכנת Manager

מבוא למערכת Manager

ברוכים הבאים לתוכנת הניהול Manager מבית קריאטיב סופטוור בע"מ.

בבסיס התוכנה טכנולוגיה חדישה וייחודית אשר מאפשרת למשתמש ליהנות מתכונות ואיכויות נוספות חדשניות ומשוכללות מעבר לפונקציות המקצועיות הבסיסיות לניהול כללי עסקי ומוניציפאלי.

קובץ זה  מלווה את המשתמש לאורך כל הדרך מתפקידו הראשוני כמורה נבוכים ועד לשלב העבודה המתקדמת בו רעיונות שימושיים אשר נטמעים והופכים את העבודה לפשוטה ויעילה .

הקובץ כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

להורדת קובץ המבוא בגרסת PDF

כיצד תשתמש בספר זה בצורה הטובה ביותר ?

לבד מתוכן העינינים ישנו בסוף הקובץ אינדקס מונחים אלפביתי המסביר בקצרה על כל מונח ומפנה לפרקים בו הוא מופיע.

דרישות מוקדמות

חומרה

צורת העבודה המיטבית למערכת היא בענן מחשוב מתוחזק במקצועיות ומגובה. במידה וההתקנה היא מקומית על שרת הלקוח יש לוודא כי השרת עומד בדרישות החומרה כמפורט כאן.

ידע

התוכנה ידידותית ופשוטה להפעלה ולא דורשת ידע מוקדם.

בפרק הנה"ח מקצועית על פי רוב משתמשים מנהלי חשבונות וכספים מקצועיים.

תמיכה והדרכות

מרכז התמיכה והשירות עומד לרשות לקוחותינו בין הימים א-ה בין השעות 08:00-17:00 למעט ערבי חג וחג. אתם מוזמנים לפנות בכל שאלה טלפונית ל 1599505019 או בדואל: support@crtv.co.il  כמו כן, ניתן לפנות מכאן בלחיצה על צור קשר.

הדפסת מדבקות ברקוד

הדפסת מדבקות ברקוד בתוכנת Manager

ניתן להדפיס במערכת Manager מדבקות ברקוד למוצרים השונים.הדפסת מדבקות ברקוד בתוכנת Manager

את המדבקות מדפיסים במדפסת טרמית למשל כמו הדגם Zebra tlp 2824 plus אותה ניתן לרכוש בכל חברה המוכרת ציוד היקפי למחשבים.

הברקוד נשלף מכרטיס הפריט ומודפס על מדבקות בפורמטים שונים הקבועים מראש במערכת.

ניתן להדפיס מדבקות כתוצאה מהזמנת לקוח או מתעודת משלוח ספק או להדפיס מדבקות באופן יזום.

להלן דוגמא למסך הכנת מדבקות ברקוד מתוך המערכת:

מסך הדפסת מדבקות ברקוד בתוכנת Manager

מדריך שימוש במערכת גרסאות המסמכים של ה Manager

לקוח יקר,

במערכת ה Manager  קיימות עשרות גרסאות שונות למסמכים המשרתות צרכים של לקוחות מתחומים שונים.

על מנת לבחור את גרסת המסמכים המתאימה לכם באופן מיטבי ניתן להתרשם מקטלוג הגרסאות בו מוצגות חלק גדול מהגרסאות.

למעבר לקטלוג הגרסאות לחץ כאן

 

לאחר מכן יש להיכנס לטבלת הגרסאות ולבחון האם הגרסא מקיפה את כל המסמכים בהם אתם משתמשים בארגון שלכם.

להורדת טבלת הגרסאות לחץ כאן

 

תמיד ניתן להזמין גרסאות מסמכים בהתאמה אישית ולהתייעץ עם צוות התמיכה לגבי הגרסא המתאימה עבורכם.

על מנת להוסיף מסמך בגרסא מסוימת למערכת יש להוסיף באותו בתפריט באישי

צוות התמיכה ישמח לעזור לכם בנושא.

ליצירת קשר עם צוות התמיכה לחץ כאן