ניהול המלאי והרכש

גישה: תפריט ראשי – ניהול מלאי ורכש

i1

ניהול הרכש

באמצעות מודול זה ניתן לנהל את הרכישות מספקים תוך שימוש בכלים הבאים ע"פ הצורך:

 • המלצות לרכש / עיתוד מלאי / יתרות במחסנים מול יתרות לקוחות
 • בקשה להצעת מחיר מספק כולל שאילתא להשוואת מחירים
 • הזמנה מספק
 • תעודות משלוח מספק
 • הכנסת מוצרים למלאי לפי מספר סידורי
 • חשבונית מס ע"פ תעודת משלוח ספק
 • חשבונית / תעודת משלוח ספק
 • חשבון עסקה ספק ולאחר מכן חשבונית לסגירת עסקה
 • חשבונית / תעודת משלוח ספק חו"ל
 • צפי תשלומים לספקים
 • דו"ח תשלומים לספקים
 • תשלומים לספקים

עיתוד המלאי

המערכת מאפשר לנהל מערך רכש מקצועי על ידי ניהול כמויות מינימום ואופטימום ולהיעזר בדוחות המלאי והרכש השונים.

במערכת עיתוד המלאי מקבצת המערכת את כל הפריטים המקושרים לספק להזמנת רכש אחת תוך שהיא מאפשרת למשתמש לקבל החלטה נבונה ומבוססת על נתונים אמיתיים.

i3

 

i6

 

מסמכי הרכש

מלאיהנה"חמתי משתמשים?
הצעת מחיר ספקלא משפיעלא משפיעשולחים לספקים שונים בקשה להצעת מחיר ללא מחירים וקולטים מחירים לאחר מכן תוך שימוש במנגנון השתמש ב.. השאילתא בתחתית המסמך תאפשר השוואה ולאחר מכן הפיכת ההצעה הטובה ביותר להזמנה
הזמנה מספקלא משפיעלא משפיעלתיעוד הזמנה מספק כבסיס לכל המסמכים שיגיעו בהמשך. ניתן להשתמש במערכת המחירונים.
תעודת משלוח מספקמבצע כניסת מוצרים למלאילא משפיעלתיעוד סחורה שמגיעה עם תעודת משלוח כבסיס לחשבונית. יש למשוך את ההזמנה ולוודא כי התעודה תואמת להזמנה מבחינת הכמויות והמחירים במידה ומצויינים.
חשבונית ספק ע"פ תעודת משלוחלא משפיעמייצר תנועת זכות בחשבון הספקמיועד לתיעוד חשבונית מס שמגיעה מהספק אחרי תעודת המשלוח.
תשלומים לספקיםלא משפיעמייצר תנועת חובה בחשבון הספקמיועד לתיעוד תשלום לספק מומלץ לשדרג את התהליך באמצעות מודול הדפסת שיקים או מס"ב ספקים להעברות בנקאיות לעובדים ולספקים.

i2

הפעלת מסמכי הרכש עובדים באופן זהה להפעלת כל מסמך במערכת – להסבר לחץ כאן

ניהול המלאי

במערכת Manager ניתן לנהל פריטים ומחסנים ללא הגבלה. תנועות המלאי נוצרות כתוצאה ממסכים או תנועות ידניות. להלן כרטיס הגדרת פריט:

הגדרת פריט

מצב הפריט – מרכז את כל ההיסטוריה של הפריט -לחיצה כפולה על תנועה גורמת להצגת המסמך

מצב פריט

ניהול תנועות המלאי הידני יכול להתבצע במסך כניסה יציאה או העברה בין מחסנים או במסך אחד שבו בכל שורה ניתן לבחור את סוג הפעולה:

i7