איך מבטלים מסמך בתוכנת מנג'ר?

איך מבטלים מסמך בתוכנת ניהול עסק והנהלת חשבונות מנג'ר?

לנוחיות המשתמש ניתן לבטל כל מסמך על ידי קישור למסמך המייצר את אותה הפעולה הפוך בדיוק. להלן ההסבר

כאשר אנו רוצים לבטל מסמך במנג'ר, עלינו לבצע זיכוי או החזר.

לצד כל מסמך מופיע המסמך המבטל אותו כמודגם:

לנוחיותך טבלה המרכזת את מסמכי המכירה ותכונותיהם:

מסמך מסמכי בסיס אפשריים פעולה מלאי פקודת היומן ביטול
מחייב מזכה
חשבונית מס / תעודת משלוח תעודת משלוח ידנית מכירה V לקוח הכנסות ח-ן מס / זיכוי
הזמנה מע"מ
הצעת מחיר הנחות עיגול אגורות
חשבונית מס / זיכוי ח-ן מס / ת.משלוח זיכוי V לקוח במינוס הכנסות במינוס ח-ן מס / ת.מ
מע"מ במינוס
הנחות עיגול אגורות במינוס
תעודת משלוח הזמנה הספקת סחורה V יציאה מהמלאי ת.מ החזר
הצעת מחיר
ת.מ החזר ת.משלוח החזרת סחורה V כניסה למלאי תעודת משלוח
חשבונית תקופתית תעודת משלוח חיוב תקופתי של מספר תעודות משלוח לקוח הכנסות חשבונית זיכוי הנה"ח
מע"מ
הנחות עיגול אגורות
חשבונית מס ללא מלאי הצעת מחיר מכירה לקוח הכנסות חשבונית זיכוי הנה"ח

 

הזמנה

 

תעודת משלוח

מע"מ
הנחות עיגול אגורות
תעודת ניפוק בין מחסנים תעודה ידנית העברה בין מחסנית V יציאה ממחסן Xוכניסה למחסןY. ניפוק נגדי
תעודה ללא חיוב תעודה ידנית הספקת סחורה ללא חיוב בגינה V יציאה ממלאי כניסה למלאי
תעודת משלוח ממחסן עסקה הזמנה / הצעת מחיר מחסן ללקוח /עסקה מסוימת V מלאי המיועד ללקוח.כשמספקים לו סחורה מתוך המלאי מוציאים ת.מ ממחסן עסקה. תעודת זיכוי (במחסן נרשום את מחסן העסקה)
חשבון עסקה הודעה על חוב  או הצעה לעסקה לקוח הכנסות מעבר פקודת יומן הפוכה:

מחייב הכנסות מעבר

מזכה לקוח

על מנת לקשר בין הסמכים יש להיעזר בנושא הקודם: איך מקשרים מסמכים במנג'ר

הסבר זה יכול לענות על אחת מהשאלות הבאות:

  • איך מבטלים חשבונית מס?
  • איך מבטלים קבלה?
  • איך מבטלים תעודת משלוח?
  • איך מבטלים חשבון עסקה?