דוח גיול חובות על פי תאריך ערך

דוח גיול חובות בתוכנה לניהול גבייה – מנג’ר

דוח זה מציג את החוב על פי הגיל שלו, למשל: החוב = 1000 ש”ח אבל מתוכם, ע”פ פי תנאי התשלום של הלקוח 200 הם חוב עתידי, 500 היו צריכים להיות משולמים לפני חודשיים ועוד 300 לפני 3 חודשים, מצ”ב הסבר לכל שדה בדוח.

  • חוב קודם: יתרת פתיחה –מתייחס לחוב ישן מעל 90 יום
  • 61-90: חובות בין 61-90 יום אחורה
  • 31-60: חובות בין 31 ל60 יום אחורה
  • 0-30: חובות של 30 יום אחורה
  • חוב עתידי: חוב שזמן הפרעון עדיין לא הגיע
  • חובות במסגרת: כמה מתוך החוב בתוך מסגרת האשראי
  • המחאות דחויות: שיקים שהתקבלו ותאריך הפרעון עדיין לא קרה
  • יתרת הכרטיס: סכ”ה
  • אובליגו: סכ”ה תנועות החובה פחות תנועות הזכות שתאריך שלהן קטן מתאריך הדוח {כמות הסחורה שניתנה ללקוח שהתמורה בגינה טרם נפרעה}

תאריך הערך נקבע במעמד קליטת המסמך או התנועה. ניתן לקבוע ללקוח תאריך ערך באופן אוטומטי בשדה תנאי תשלום בתוך כרטיס הלקוח.
הגדרות > כרטיסי הנהלת חשבונות > תנאי תשלום למשל: ש+90.

מחפשים תוכנה לניהול עסק לייעול הגבייה בארגון?