הגדרת מספר העתקים למסמך

על מנת לקבוע מספר העתקים למסמך יש להיכנס להגדרות > ספרור מסמכים, יש להקיש על המסמך המבוקש ולקבוע את כמות ההעתקים המבוקשת.

שם המסמךדוגמאמספר העתקים
מסמכים ללא מקור

מספר הדפים שיודפסו יהיה כמספר ההעתקים שהוקלדו.

הצעת מחיר, הזמנה, מסמכיים ידניים, מסמכי רכש, הפקדה וכו'.מס' העתקים = 3 , ייצאו סה"כ 3 דפים.
מסמכים עם מקור

מקור והעתק יודפסו בכל מקרה גם אם מספר העתקים = 0. למעט קבלה*

חשבונית / מס , חשבונית מס/ ת.משלוח, חשבונית מס / זיכוי וכו'. מספר העתקים = 3 , יודפסו סה"כ 3דפים , מקור ושני העתקים. מספר העתקים = 2, יודפסו סה"כ 2 דפים, מקור והעתק. מספר העתקים =0, 1, יודפסו 2 בכל מקרה.

יוצא דופן:

 

*קבלה –

מס' העתקים  = 0, יודפס העתק 1,

מס' העתקים = 3 יודפסו 2 העתקים ומקור.