הגדרת קופות - בתוכנת מנג'ר - מסך הגדרת אמצעי תשלום

קישור קופה לקבלה – הגדרת אמצעי תשלום – הגדרת קופות

כל קבלה מכניסה את התקבול לקופה המקושרת לכרטיס הנהלת חשבונות, להלן הסבר כיצד לבצע את הקישור בצורה הנכונה.

ניהול הקופה מתחיל בהגדרות נכונות.
נהוג לפתוח קופת מזומן ושיקים, קופת שיקים לכל קבוצת כרטיסי אשראי וקופת מעבר להעברות בנקאיות.
שלב ראשון: ניהול קופה > הגדרת קופות – לדוגמא:
מספר קופה: למשל – 1, מקושר לכרטיס קופה מספר : 6510 = מספר הכרטיס של הקופה הראשית ברשימת הכרטיסים.
ובמעמד ההפקדה המספר שיוצע הוא 6100 – מספר הכרטיס של הבנק הראשי ברשימת הכרטיסים.

הגדרת קופות בתוכנת ניהול עסק מנג'ר - הגדרת קופות

את ההעברה הבנקאית יש להגדיר כקופה ולקשר לחשבון הנה”ח של הבנק ישירות.
קבלה על העברה בנקאית לא נכנסת לקובץ ההפקדות אלא נכנסת ישירות לבנק.
במידה ויש מספר בנקים ניתן לפתוח העברה נפרדת לכל בנק.
לאחר שנפתחה הקופה יש לקשר את אמצעי התשלום לקופה.
ניהול קופה והפקדות > הגדרת אמצעי תשלום

הגדרת קופות - בתוכנת מנג'ר - מסך הגדרת אמצעי תשלום

אמצעי התשלום שהוגדרו יופיעו בתוך הקבלות בשדה הימני ביותר:

מסך בחירת אמצעי תשלום בתוכנת ניהול עסק מנג'ר