המרכז לאינטלגנציה רגשית

המרכז לאינטליגנציה רגשית נמנה עם לקוחות קריאטיב סופטוור ומשתמשים בתוכנת ניהול עסק לצורך התפעול השוטף והניהול החשבונאי של העסק.