התאמות בנק וכרטסת

התאמת בנק – המנגנון המבטיח את תאימותם של דפי הבנק לתנועות המשויכות לבנק בספרי הנהלת החשבונות בחברה.

התאמת כרטסת – בעזרת תוכנית זו ניתן לתאם בין התקבולים לתשלומים, קבלות מול חשבוניות .

קליטת דפי בנק ידנית / מקובץ אקסל

מומלץ לקלוט קובץ בנק מאקסל לראשונה מול מרכז השירות

מסך זה מיועד לקליטת תנועות הבנק מן התדפיס.

כיצד קולטים דף בנק באופן ידני?

1. לרשותך טבלת קליטת דפי בנק בחלקו התחתון של המסך
2. יש להקיש תאריך ערך, סכום (זכות / חובה ), אסמכתא ופרטים.
3. עם סיום קליטת תנועות הבנק יש ללחוץ על כפתור שמור שורות חדשות (פינה ימנית תחתונה). עם הלחיצה התנועות יעלו לחלקו העליון של המסך.
4. חלקו העליון של המסך מרכז את כל תנועות דפי הבנק הקודמים

לאחר קליטת דפי הבנק ניגשים לשלב ההתאמות

התאמה אוטומטית
תוכנית אוטומטית המתאימה את תנועות הבנק כפי שנקלטו מהבנק לתנועות הבנק כפי שנקלטו במערכת על פי ההגדרות שהוגדרו בהגדרות התאמה.

התאמה ידנית:

ניתן לתאם את תנועות הבנק מהבנק מול תנועות הבנק אצלינו באופן ידני מונחה כדלקמן: לפניך מסך התאמה ידנית מונחית:
match

 

ניתן לראות את פרטי התנועה ואף את העתק המסמך של כל תנועה בספרינו:

match1

 

במידה ויש הפרש בין הסכום של התנועה הרשומה בספרינו לבין התנועה שמופיעה בבנק ניתן לתאם עם הפרש ולשייך את ההפרש לכרטיס הנה"ח:

match2

 

במידה וטרם הגדרת את חשבונות הבנק שלך וברצונך להשתמש במנגנון התאמות הבנק הגדר כעת את חשבונות הבנק בפרק הגדרות:
הגדרת חשבונות בנק:

 • מספר חשבון בנק הנה"ח: רשום את כרטיס הנה"ח אליו ברצונך לשייך את תנועות הבנק הנ"ל
 • מספר חשבון בבנק: רשום את מספר הזיהוי של חשבונך בבנק
 • שם החשבון: רשום את שם החשבון לדוגמא:חח"ד שקלי
 • שם סניף הבנק: רשום את שם סניף הבנק לדוגמא: לאומי חיפה
 • כתובת הסניף: רשום את כתובת הסניף
 • מקושר לסרגל : לחץ על החץ ובחר מתוך הרשימה את סרגל הקליטה אליו מקושר בנק זה. לדוגמא: סרגל 1 – קליטת דפי בנק לאומי

הגדרת קבועי המערכת

למנגנון ההתאמה האוטמטית ברירות מחדל לגבי רמת הגמישות של המערכת בבואה לבצע התאמות.
למשל – אם גמישות התאריכים תהיה אפס ההתאמה תתבצע ברמה של אחד לאחד. כלומר, רק אם התאריך יהיה זהה תתבצע ההתאמה.
אם זאת ניתן להגמיש את רמת ההתאמה ולהרחיב את טווח ההתאמה למשל ל – 7 ימים לפני התאריך ושבעה ימים אחרי התאריך. המערכת תתאם גם תאריכים הרחוקים זה מזה בשבועיים. שבוע אחורה ושבוע קדימה.

לכן, בהגדרת ההתאמות רצוי להשאיר את גמישות התאריכים בימים באפס ורק במידה ולא מצליחים לתאם ניתן להגדיל את הגמישות בהדרגה.

 • גמישות תאריכים בימים להתאמת כרטסת מ-
  מהו מספר הימים לפני התאריך המיועד לתיאום שהמערכת תתגמש ותתאם מולו את הכרטסת ?
 • גמישות תאריכים בימים להתאמת כרטסת עד-
  מהו מספר הימים אחרי התאריך המיועד לתיאום שהמערכת תתגמש ותתאם מולו את הכרטסת ?
 • גמישות בימים להתאמת בנקים תשלומים מ-
  מהו מספר הימים לפני התאריך המיועד לתיאום שהמערכת תתגמש ותתאם מולו את התשלומים בהתאמת הבנקים ?
 • גמישות בימים להתאמת בנקים תשלומים עד-
  מהו מספר הימים אחרי התאריך המיועד לתיאום שהמערכת תתגמש ותתאם מולו את התשלומים בהתאמת הבנקים?
 • גמישות בימים להתאמת בנקים תקבולים מ-
  מהו מספר הימים לפני התאריך המיועד לתיאום שהמערכת תתגמש ותתאם מולו את התקבולים בהתאמת הבנקים ?
 • גמישות בימים להתאמת בנקים תקבולים עד-
  מהו מספר הימים אחרי התאריך המיועד לתיאום שהמערכת תתגמש ותתאם מולו את התקבולים בהתאמת הבנקים?

הדפס דו"ח מתואמים ( 1= כן , 2= לא) האם ברצונך להדפיס דו"ח מתואמים בתום ההתאמה?