שאלות לגבי חשבון עסקה

תוכנת מנג'ר היא תוכנה להפקת חשבוניות

חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה

חשבון עסקה / חשבונית עסקה הוא מסמך המחייב את הלקוח בדומה לחשבונית מס אך במקום לזכות הכנסות ומעמ הוא מזכה הכנסות מעבר. המשמעות של העניין היא שהעסקה עדיין לא מדווחת לרשויות אלא ממתינה לאישור הלקוח.

השימוש במסמך מסוג חשבונית עסקה בד"כ כפוף לאישור מנה"ח או רואה החשבון. כאשר העסקה מאושרת נהוג להפיק חשבונית מס לסגירת עסקה או חשבונית מס/קבלה לסגירת עסקה. במעמד סגירת העסקה הפקודה שנוצרת מחייבת את כרטיס הכנסות מעבר ומזכה את כרטיס הכנסות רגילות. בכרטיס הלקוח נוצרת שורה: " לידיעה בלבד".

דוגמא לשימוש בחשבון עסקה:

עסק המוכר בשלבים – למשל קבלן.

בוצעה עסקה ע"ס 500,000 ₪ ומופק חשבון עסקה – כך שהלקוח חייב כסף. בכל שלב של תשלום מופקת חשבונית מס קבלה לסגירת עסקה והסכום קטן עד לסגירת כל העסקה.