טיפול ב”שיקים לקבל” שנפרעו

טיפול ב”שיקים לקבל” שנפרעו:

מנגנון המאפשר לרכז את הצ’קים הדחויים שהתקבלו מלקוחות, בכרטיס נפרד מהבנק עד למועד הפרעון.
לאחר הפקת הקבלה, מבצעים הפקדה לכרטיס “שיקים לקבל”
את ההפקדה לבנק תוכנת הנהלת החשבונות מבצעת אוטומטית עפ”י הדוגמא הבאה:

294-500-checks2get