טיפול ב”שיקים לתת” שנפרעו

טיפול ב”שיקים לתת” שנפרעו:

מנגנון המאפשר לרכז את הצ’קים הדחויים שהופקו לספקים ,בכרטיס נפרד מהבנק עד לתאריך הפרעון.
את התשלום לספק מעדכנים בכרטיס “שיקים לתת” ולא בכרטיס הבנק.
במועד פרעון השיקים ניתן להעביר את הנתונים באופן אוטומטי לכרטיס הבנק בתוכנת הנהלת חשבונות עפ”י הדוגמא:

294-499-checks2give