מה הן הוצאות מוכרות לצרכי מס ?

מה הן ההוצאות המוכרות לצרכי מס ? מאת רו”ח רמי פררו

ראשית חשוב לזכור שרשויות המס מכירים בהוצאה כהוצאה עסקית רק אם ההוצאה הכרחית בייצור ההכנסה בסוג העסק הנדון  (סעיף 17 לפקודת מס הכנסה).

לכל עסק יש את ההוצאות הייחודיות לו, הוצאה המוכרת בעסק מסוים  יתכן שלא תהיה מוכרת כלל בעסק אחר, לדוגמה – רכישת מוצרי מזון ושתייה במסעדה תוכר כהוצאה עסקית במלואה על ידי רשויות המס  מחד ומאידך לא תוכר כהוצאה עסקית  כלל במשרד לרואי חשבון או בחנות למכירת פרחים.

הוצאות המוכרות באופן חלקי בלבד

כדאי גם לדעת שקיימות הוצאות אשר רשויות המס מכירים בהן באופן חלקי בלבד וזאת למרות שהוצאו במלואן לטובת ועבור העסק, הוצאות אלו הן בדרך כלל הוצאות אשר בהן לבעל העסק או לעובדים טובת הנאה כלשהי, לדוגמה:

הוצאות בגין טלפון סלולרי (נייד) שניתן לעובדים, הוצאות אחזקת רכב (דלק, טיפולים וביטוחים) לבעל העסק, כיבודים במקום העסק וארוחות לעובדים  במפעל וכיוצא באלה.
לגבי כל סוג הוצאה שכזו נקבעו על ידי רשויות המס הוראות מפורטות מהו החלק המוכר ומה לא.

 הוצאות אשר אינן מוכרות במס

סוג אחר של הוצאות הן הוצאות שאינן מוכרות כלל על ידי רשויות המס, לגבי הוצאות אלו שנקבע במפורש בחוק שאינן מוכרות לצרכי מס לדוגמא:

קנסות על מגוון סוגיהם הרבים  (קנסות משטרה, קנסות עירייה וקנסות מכל גוף שלטוני אחר), ארוחות עסקיות במסעדות, ועוד.

הוצאות המוכרות כפחת

כאן המקום לציין, כי רשויות  המס נוהגות גם למיין את ההוצאות לשני סוגים נוספים, האחד הוצאות שנועדו לפעילותו השוטפת של העסק, הוצאות כתשלומי חשמל, מסי עירייה, דמי שכירות חודשים, משכורות לעובדים  ועוד, הוצאות אלו נרשמות בספרי החשבונות ומוכרות במלואן לצרכי מס בשנה שבה הוצאו.  הסוג השני הינן הוצאות שהוצאו לשיפוץ העסק או לרכישת ציוד ורהוט בעסק. הוצאות אלו לא יוכרו כהוצאות בשנה שבה הוצאו  אלא ירשמו בספרי הנהלת החשבונות כרכוש בעסק ומידי שנה יופחתו בשיעור מסוים כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה באופן מפורט לגבי כל נכס ונכס.

הערך בו  מופחתים  הנכסים  מידי שנה נקרא “פחת” וסכום זה מחושב באחוזים מהסכום  ששולם בשעתו עבור נכסים אלו  ונירשם כהוצאה בדוחות הכספים המוגשים בסוף השנה  לרשויות המס,  לדוגמה:

לריהוט נקבע פחת בשיעור 6% לשנה בתקנות, מחשב שולחני ניתן להפחית בשיעור 33% לשנה, רכב בשיעור 15% לשנה, כאמור לעיל לכל נכס נקבע בתקנות מס הכנסה שיעור הפחת בו יופחת מידי שנה.

קיזוז מע”מ בגין הוצאה מוכרת

הבחנה נוספת קיימת גם בין ההכרה בהוצאות לצרכי מס לבין  קיזוז מס התשומות הגלום בהוצאות אלו, יש לזכור כי לא בגין כל הוצאה המוכרת לצרכי מס ניתן לקזז את מע”מ התשומות הרשום בחשבונית המס, חוק מע”מ קובע כי קיזוז מע”מ התשומות  מותר רק כאשר :

  1. חשבונית המס הינה  מקור בלבד (לא עותק) ונרשמה על  שם העסק (יחיד או חברה בע”מ)
  2. מהתאריך הרשום בחשבונית המס טרם עברו 6 חודשים. (במידה ומהתאריך הרשום בחשבונית עברו מעל ל- 6 חודשים יש להגיש בקשה מיוחדת לשלטונות מע”מ לאישור קיזוז מע”מ התשומות הכלול בחשבונית זו, הערה: אין כל חשיבות באם מדובר ברכישת רכוש וציוד לעסק או בהוצאות שוטפות לעניין קיזוז מע”מ התשומות הרשום בחשבונית).
  3. לגבי הוצאות המשמשות רק בחלקן לצורכי העסק (הוצאות שיש בהן גם שימוש פרטי) כהוצאות טלפון סלולרי , הוצאות רכב, וכו’ , מקרים כאלה  קובע חוק מס ערך מוסף כי במידה ועיקר השימוש הוא לצרכי העסק ניתן יהיה לקזז 2/3 (66%)  ממע”מ התשומות הרשום בחשבונית המס ובמידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי ניתן יהיה לקזז רק ¼ (25%)  ממע”מ התשומות בחשבונית.

חוק מס ערך מוסף מפרט  ההוצאות אשר חל איסור מפורש לקזז בגינם את ממע”מ התשומות למרות שמדובר לכאורה בהוצאה עסקית לכל דבר לדוגמה: רכישת רכב מסחרי לעסק שמשקלו הכולל נמוך מ 3.5 טון, ארוחות עסקיות במסעדות, מתנות שניתנו לעובדים ועוד.

קיימות גם הוצאות עסקיות הפטורות ממע”מ או שהמע”מ בגינן אפס הוצאות כביטוח העסק, הלוואות בנק ועמלות, הוצאות ארנונה ומסי עירייה, משכורות לעובדים, קניית  פרות וירקות טריים  ועוד.

מאחר וכאמור לכל עסק ההוצאות הייחודיות לו, לא ניתן להכין רשימה מלאה וסגורה של כל ההוצאות המוכרות לכל סוגי העסקים גם יחד, לפניכם רשימה חלקית של הוצאות עסקיות שכיחות המוכרות לצרכי מס ומע”מ לפי סדר האלף בית:

הוצאות המוכרות לצרכי מס ומע”מ:

 הוצאה אחוז מוכר למס הכנסה אחוז מע”מ התשומות לקיזוז
אחזקת ותיקונים עסק /משרד 100% 100%
אחזקת רכב – דלק וטיפולים 100% ראה הערה 3
אחריות מקצועית 100% 100%
אינטרנט 100% 100%
ארוחות עסקיות במסעדות אפס אפס
ארנונה ואגרות 100% אפס
בגדי עבודה 100% 100%
בטוח מקצועי 100% אפס
בטוח רכב 100% אפס
ביטוח עסק / משרד 100% אפס
דמי שכירות עסק/משרד 100% 100%
הובלות ומשלוחים 100% 100%
החזר הלוואה מוכר חלקית אפס
השתלמות מקצועית 100% 100%
חניה 100% 100%
חשמל (לא למי שעובד מהבית) 100% 100%
טלפון 100% 100%
טלפון נייד מוכר  חלקית ראה הערה 3
יעוץ מקצועי 100% 100%
יבוא מחו”ל 100% 100%
כלי עבודה 100% 100%
מחשב שולחני/נייד בהתאם ל-% פחת השנתי 100%
מים ופינוי פסולת 100% אפס
משכורות לעובדים 100% אפס
משפטיות 100% 100%
מתנה לאירוע לקוח/ספק עד 200 ₪ לארוע אפס
מתנות לעובדים מגולם במשכורת אפס
ניהול חשבונות וביקורת 100% 100%
נסיעות בתחבורה ציבורית 100% 100%
נסיעה לחו”ל מוכר חלקית אפס
ספרות מקצועית 100% 100%
פיצויים לעובד 100% אפס
פרסום 100% 100%
ציוד וריהוט לעסק/משרד בהתאם ל-% פחת שנתי 100%
צרכי דואר ובולים 100% אפס
קבלני משנה 100% 100%
קניות סחורות 100% 100%
קנסות עירייה, משטרה וכו’ אפס אפס
קפה וכבוד קל במשרד מוכר חלקית 100%
ריבית ועמלות בנק מוכר חלקית אפס
רכב מסחרי/פרטי בהתאם ל-% פחת שנתי אפס
שיפורים במושכר בהתאם ל-% פחת שנתי 100%
תרומות מוכר חלקית אפס

לבסוף אוסיף כי הוצאות שהוצאו לצורך שיפוץ העסק, רכישת ציוד וריהוט, קניית סחורות וחומרים, תשלומים לבעלי מקצוע : עו”ד, רו”ח ואחרים זמן סביר לפני הרישום ופתיחת התיקים ברשויות המס  יוכרו במלואן, תחת המגבלות שהוסברו לעיל.

כאמור לעיל ניתן אף לקזז את מע”מ התשומות הרשום בחשבוניות המס (מקור בלבד) על שם העסק עד 6 חודשים מתאריך הוצאתן.