מי מגיש דוחות מע"מ באינטרנט?

חברת קריאטיב סופטוור מתמחה מזה 30 שנים בתוכנות הנהלת חשבונות וניהול עסק ומעניקה פתרונות מדויקים ונוחים מאוד גם לנושא המע"מ. תשלום מע"מ מעוגן בחוק והינו חובה המוטלת על כל עוסק מורשה וכן על גופים אחרים, כאשר ישנה אפשרות ולעיתים גם הכרח לדווח באופן מקוון. בשורות הבאות נבחן ונבאר את הנושא.

הגשת דוחות מע"מ לעוסק מורשה דרך האינטרנט

ראשית, חשוב לדעת שלא כל עוסק מורשה חייב להגיש דו"ח מע"מ מקוון, אך הדבר בהחלט אפשרי וגם נוח מאוד. את הדו"ח מגישים דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים לאחר הזדהות באמצעות מספר תיק וסיסמא. לאחר מכן מתבקש הנישום למלא מספר שדות, הכוללים בין היתר את סך העסקאות לפני מע"מ, מס תשומות שוטפות וציוד קבוע. לאחר הזנת הנתונים המערכת מחשבת באופן אוטומאטי את הסכום לתשלום, אותו ניתן לשלם באמצעות חשבון הבנק או כרטיס האשראי. תכיפות הדיווח משתנה בין עסקים בהתאם להגדרות שונות ובפרט בהתאם לגובה המחזור החודשי, והיא יכולה להיות אחת לחודשים או אחת לחודש, ונעשית במהלך החודש העוקב לתקופת הדיווח.

מי חייב להגיש דו"ח מקוון?

כאמור, לא כולם חייבים להגיש דוחות מע"מ באינטרנט, אך ישנם מקרים המחייבים זאת תמיד. מדובר בדוחות מפורטים ייחודיים כגון דו"ח משלים ודוחות ארעיים, וכן בהתאם להגדרת הארגון. כך לדוגמא, נכון לינואר 2018 התיקון האחרון לחוק מס ערך מוסף עוסק בדיווח המקוון על תשומות ועסקאות וקובע כי קיימת חובת דיווח באינטרנט עבור גופים המוגדרים כחברות. זאת, כל עוד מחזור העסקי השנתי של חברה עולה על מיליון וחצי שקלים. כמו כן מחויבים בהגשת דוח מע"מ מקוון יחידים שמחזור העסקאות שלהם גבוה משניים וחצי מיליון שקלים. בנוסף לכך, התיקון מחייב בדיווח מקוון גם מוסדות כספיים שהמחזור השנתי שלהם עולה על ארבעה מיליון שקלים, וגופים המוגדרים כמלכ"רים (ללא כוונת רווח) אשר המחזור השנתי שלהם עולה על עשרים מיליון שקלים.

חשיבותו של דיווח מדויק

הגשת דוח מע"מ באינטרנט הינה נוחה מאוד, חוסכת בניירת ומייתרת את הצורך בהגעה למשרד השומה. מצד שני, היא מסייעת לאנשי רשות המיסים לבצע מעקב והתאמות של חשבוניות בצורה קלה ופשוטה יותר. יחד עם זאת, חשוב מאוד שהדיווח יבוצע באופן מדויק ובהתאם לכל הכללים האמורים בתקנות. אי עמידה בתקנות ובמועד ההגשה בכל תקופה עלולה לגרור פסילה של הדו"ח, זימון לשימוע, קנסות, ריביות ואפילו אישום פלילי.

לפרטים נוספים על דוחות מע"מ באינטרנט ולמידע על מערכות ניהול העסק של קריאטיב סופטוור התקשרו כעת לטלפון 1-599-505019.