מס”ב ספקים

תשלום אוטומטי באמצעות שידור הוראות קבע למס”ב על ידי מערכת עצמאית המאפשרת ייצור רשימה לתשלום בהוראות הקבע, למערכת אפשרות ייבוא רשימות מהנהלת החשבונות ולערוך אותה ע”פ הצורך וביצוע בקרה על הוראות הקבע שבוצעו ושטרם בוצעו.

התוצאה:
תשלום מדויק, יעיל ואיכותית תוך חיסכון במשאבים ובטעויות

מס"ב - מרכז סליקה בנקאי בתוכנה לניהול עסק וגבייה מנג'ר פרימיום

המסך הראשי של מס”ב ספקים מספק את כל האפשרויות הנדרשות לביצוע תשלומים לספקים בצורה מדויקת, בזמן הנכון וללא טעויות.מסב ספקים - תוכנה לניהול תשלומים אוטומטיים לספקים