הדפסת שיקים

מנגנון הדפסת השיקים הנו מנגנון נפרד אשר ניתן להוסיפו לתוכנה במידה והכפתור אינו פעיל.

מערכת הדפסת השיקים חוסכת זמן רב וטעויות אפשריות.

יתרונות:

 • חיסכון בזמן וטעויות אנוש בכתיבה ידנית של שיקים
 • חיסכון בזמן וטעויות אנוש בהתאמת הכרטסת בין חשבונית הספק לתשלום
 • חיסכון בזמן וטעויות אנוש ברישום פקודת היומן בגין התשלום
 • שיוך אוטומטי למערכת 856 דוח ניכוי במקור לספקים.

לסיכום: כתיבת השיקים ויצירת התנועות  הופכים לאוטומטיים ומתבססים על סגירת יתרת הזכות של הספק מה שמקטין את הסיכוי לטעות.

c1

גישה: תפריט ראשי – הדפסת שיקים

 

הדפסת שיק מהירה

במידה והשיק לא מקושר לתנועה ניתן להשתמש באפשרות זו. לפניך מסך הדפסת שיק מהירה:

c2

 • רשום את מספר הספק, או שלוף אותו מרשימת הכרטיסים, במידה ואינו קיים תדלק מנורה כחולה, לחיצה עליה תוביל למסך פתיחת חשבון.
  ניתן לפתוח את הכרטיס ולהמשיך בקליטת המסך.
 • שם הספק ישלף אוטומטית מתוך הכרטיס
 • בחר מתוך הרשימה את מספר הבנק שממנו ברצונך למשוך את התשלום
 • שם הבנק ישלף אוטומטית מתוך כרטיס
 • פרטים: מלא את הפרטים שירשמו על גבי השיק
 • סכום: רשום את הסכום לתשלום
 • % ניכוי במקור : % הניכוי יישלף מתוך הכרטיס כברירת מחדל.
 • סה"כ לתשלום : יהיה הסכום לתשלום כולל מע"מ בניכוי המס במקור.
 • חלקו התחתון של השיק יירשם אוטומטית
 • התאריך ירשם להיום כברירת מחדל וניתן לשינוי.
 • פצל את השיק: לחיצה על כפתור זה תוביל למסך הבא:
 • c3

מסך זה מאפשר חלוקה לתשלומים שווים או לתשלומים לא שווים

לתשלום: שדה זה מלמד מהו הסכום לתשלום עד כה

שארית: שדה זה מלמד מהי שארית הסכום לתשלום

השלם יתרה: לחיצה על כפתור השלם יתרה יעביר את יתרת הסכום לתשלום הבא.

הדפס שיק: לחיצה על כפתור זה תשלח את השיק שזה עתה הכנת להדפסה.

הקפד על נייר שיקים מתאים במדפסת לפני לחיצה על הדפס.

שמור שיק: ניתן להכין שיקים ולא להדפיס אותם האותה העת אלא לשמור אותם.

לאחר מכן, ניתן לדפדף בשיקים השמורים באמצעות חיצי הדפדוף המראים את מספר השיק מתוך סה"כ השיקים השמורים עם אפשרות ללחוץ שיק קודם ושיק הבא.

הכנת שיקים

 • מסך זה מאפשר הכנת שיקים מאורגנת למספר רב של ספקים.
 • בחר את טווח הספקים אשר את תנועותיהם ברצונך להעלות
 • רשום את תאריך הערך המבוקש
 • לחץ על כפתור הצג נתוניםבמידה ובצונך לראות גם את השיקים השמורים והמוקפאים סמן V במקום המיועד לכך.
 • לפניך מסך הכנת שיק רגילה:
 • לחיצה בודדת על שורה תסמן אותה באפור. במידה וברצונך לראות את פרטי התנועה לחץ על הכפתור הצג פרטי התנועה להלן המסך שיופיע:

c5

 • במידה ויש מסמך ניתן ללחוץ על כפתור הצע העתק מסמך על מנת להציגו על המסך.
 • במידה והשורה צבועה בכחול משמעות הדבר שהשיק נשמר
  במידה והשורה צבועה בכתום משמעות הדבר שהשיק הוקפא
  במידה והשורה צבועה בסגול משמעות הדבר שהשיק סומן
 • סמן בלחיצה כפולה את התנועה המבוקשת – כעת השורה צבועה בסגול ובשדה סה"כ נבחר בפינה ימנית תחתונה מצויין סה"כ הסכום.
  חזור על פעולה זו עבור כל התנועות להן תרצה לייצר שיק.
  או לחלופין לחץ על כפתור בחר הכל לבחירת כל התנועות
 • שים לב – כרטיס שיתרתו בחובה ייחסם להכנת שיק.

c4

 

 • כשכל התנועות המיועדות לתשלום סומנו לחץ על כפתור צור שיק,
  המסך יעבור מלשונית תנועות ללשונית שיקים וכל תנועה שנבחרה תהפוך לשורה בשיק.
 • כשהשיק מוכן לשביעות רצונך בחר האם להדפיסו או לשמור אותו.

הכנת שיקים אוטומטית

מסך זה מאפשר הכנת שיקים בצורה אוטומטית ישירות למדפסת.

 • רשום את מספר הבנק ממנו תרצה למשוך את התשלומים
 • רשום את טווח הספקים אשר להם ברצונך להוציא שיקים
 • באפשרותך לחתוך את קבוצת הספקים שבחרת לפי קבוצת שיוך מסוימת
 • וכן, ניתן לחתוך את הקבוצה גם לפי תאריכי ערך.
 • תאריך הערך יכול להגזר מהחשבונית או להבחר על ידיך סמן את האפשרות המועדפת.
 • מקסימום כסף להכנת כסף: באפשרותך להגביל את הסכום הכולל בש"ח שאתה רוצה לשלם כעת.
 • לחץ בצע להכנת כל השיקים באופן אוטומטי

הדפסת שיקים אוטומטית

במידה והכנת מבעוד מועד שיקים המיועדים להדפסה, ניתן לבצע הדפסה אוטומטית על ידי שימוש במסך זה.

הדפסת שיק לפי יתרה

פעולה זו מאפשרת להדפיס שיק לספק במידה וכרטיסו בזכות אצלינו.

בחר את מספר הספק המבוקש כל פרטי התשלום ישלפו מתוך הכרטיס.

הפקת רשימת שיקים (ממתינים להדפסה / שהודפסו / שבוטלו / שהוקפאו ) :

 • מספר חשבון הבנק בהנה"ח מ : רשום את מספר כרטיס הבנק הראשון בטווח הבנקים ברשימה
 • מספר חשבון הבנק בהנה"ח עד : רשום את מספר כרטיס הבנק האחרון בטווח הבנקים ברשימה
 • חשבון ספק מ:בחר את חשבון הספק הראשון בטווח הספקים
 • חשבון ספק עד: בחר את חשבון הספק האחרון בטווח הספקים
 • לפקודת מ: הסבר למה נחוץ
 • לפקודת עד: כנ"ל
 • תאריך פרעון מ:רשום את תאריך הפירעון הראשון בטווח תאריכי הערך
 • תאריך פרעון עד: רשום את תאריך הפירעון האחרון בטווח תאריכי הערך
 • הקש 11 F לביצוע
 • לפניך דוגמא לכל אחד מן הדו"חות

פירוט שיק שהודפס

לחץ על החץ ובחר שיק שהודפס, לחץ 11 F לביצוע

רפי למרות שבדוח רשימת שיקים שהודפסו יש הרבה שיקים הקומבו בפירוט שיק שהודפס ריק.

כיוון הדפסה

יש להזמין דפי בנק המתאימים למערכות קריאטיב. כשיש ברשותך דפי שיקים מתאימים מהדפוס יש לסדר את ההדפסה לדף לרשותך מסך כיוון הדפסה:
ניתן להזמין מדפסת עם דיו מגנטי ובכך להדפיס שיקים על נייר חלק.

c6