גביה

מנגנון הגביה מאפשר לך לייעל את הגביה על ידי דו"חות גביה וגיול, בדיקת חריגת אשראי וניתוחו וכן, הפקת מכתבים לחייבים.

בשונה ממצב החשבון של הלקוחות בדוח גבייה יופיעו רק התנועות הלא מתואמות שיתרת החובה שלהן גבוה ממה שהוגדר במסך ההכנה של הדוח.

כלומר בדוח גבייה למשל לא נראה לקוחות עם יתרת זכות בכרטיס. בכדי לראות את כלל היתרות של הלקוחות ללא קשר אם הם בחובה ניתן להיעזר במאזן בוחן על קבוצת הלקוחות.

גישה – תפריט ראשי – גביה וחייבים

g

דו"ח גביה

דו"ח הגביה מאפשר לך לבקש את טווח החשבונות המבוקש, לכל הסוכנים או לחלקם, לקבוצת שיוך מסוימת ( לשנות במסך קוד מיון ) לפרק הזמן המבוקש.

הפקת דו"ח גביה

g1

  1. רשום את טווח החשבונות המבוקש
  2. ניתן להוציא דו"ח גביה ללקוחות של סוכן מסוים
  3. ניתן להפיק דו"ח גביה לפרויקט מסוים במידה והוא משויך לקבוצת שיוך
  4. וכן, לבחור את פרק הזמן שבו חלים תאריכי הערך של החיובים ו/או תשלומים
  5. לסיום הקש 11 F

 

גיול חובות

על מנת לראות את מצב החובות של הלקוחות מסודרים לפי גיל החוב.

חוב עתידי, חוב טרי שגילו עד 30 יום, בין 30-60 יום בין 60-90 ומעל 90 יום.

ניתן לספור את גיל החוב מתאריך האסמכתא או מתאריך הערך.

 

  1. רשום את טווח הלקוחות המבוקש
  2. בחר את התאריכים לפיהם הדו"ח ימוין: תאריך האסמכתא או תאריך הערך (התשלום ).
  3. רשום את טווח הפקודות המבוקש במידת הצורך
  4. במידה וברצונך לראות גם לקוחות ללא חוב סמן V במקום המיועד לכך.
  5. לחץ 11 F לביצוע

g2

 

אובליגו וניתוח אשראי ללקוחות

 

ניתן להגדיר לכל לקוח את מסגרת האשראי שאנחנו מאשרים ללקוח.

המערכת מחשבת את האובליגו ומציגה ניתוחים פיננסים שונים:

g5

 

מכתבים לחייבים

לפני הפעלת תהליך הגביה ניתן להפיק מכתבים לחייבים המציגים לכל הלקוח את התנועות הפתוחות שלו.

g6