ניהול קופה קבלות והפקדות

kupa.3

Manager מאפשרת ניהול מספר רב של קופות בו זמנית. כל קופה יכולה להיות קשורה לכרטיס קופה אחד בספרים ולחילופין, ניתן לקשור מספר קופות לאותו כרטיס קופה.

מומלץ לפתוח קופה נפרדת לכל מטבע ולכל סוג של אמצעי תשלום
דוגמא:

מספר קופה שם קופה מספר כרטיס הנה"ח כותרת

(כ \ ל)

קופות 1000 כ
קופות שיקליות 1001 כ
1 ק – ש"ח – מזומן 1002 ל
2 ק – ש"ח – ממסרים דחויים 1003 ל
ק – ש"ח – אשראי 1010 כ
3 ויזה לאומי 1011 ל
4 ויזה כ.א.ל 1012 ל
5 ישראכרט 1013 ל
קופות דולריות 1050 כ

 

על מנת להשתמש באפשרות זו יש להגדיר תחילה את הקופות.

הגדרת קופות

גישה: תפריט ראשי – קופה, קבלות והפקדות  > הגדרת קופות

לפניך מסך הגדרת קופות, במסך זה נגדיר או נעדכן את הקופות בהן נשתמש.

הגדרת קופות:

 1. רשום מספר קופה ( מספר סידורי )
 2. תן שם לקופה
 3. קשר את הקופה לחשבון הנה"ח.
  במידה ולא קיים חשבון בהנה"ח לקופה לחץ על המנורה והגדר אותו.

הגדרת אמצעי תשלום

משהוגדרו הקופות יש להגדיר את אמצעי התשלום.

הגדרת אמצעי תשלום:

 1. אופן התשלום – לחץ על החץ ובחר את אופן התשלום ( מזומן, ישראכרט, שטר)
 2. סוג התשלום – בחר את סוג התשלום.
  שיק = 0 , מזומן = 1, אשראי = 2, העברה = 3.
 3. קשר את אמצעי התשלום לקופה – במידה והקופה קיימת בחר אותה באמצעות לחיצה על החץ. במידה וברצונך להקימה כעת, לחץ על המנורה.

הכנסה לקופה

ישנם שלושה מסמכים אשר באים לידי ביטוי בעת הכנסת כסף לקופה:

 • קבלה – קבלת תשלום מלקוח (מזומן, שיק, שטר אשראי)
 • חשבונית מס קבלה – מכירה במזומן
 • קבלת תרומה – הפקת קבלה על קבלת תרומה

כל אחד משלושת מסמכי ההכנסות מנוהל בפנקס נפרד אולם הפקת המסמך זהה בשלושתם ומפורטת לעיל:

1.1.     הפקת קבלה / קבלת תרומה /חשבונית מס קבלה

 • לחץ על החץ ובחר את כרטיס החשבון של הלקוח
 • שם הלקוח, כתובת ויישוב יישלפו מתוך הכרטיס
 • פרטי התנועה- ברירת המחדל היא קבלה ניתן להוסיף פרטים ידנית
 • אסמכתא נוספת- רשום את מספר האסמכתא הנוספת במידה ויש.
 • נושא – במידה וברצונך לשייך את התנועה לקבוצת שיוך המקבצת תנועות דומות לה לחץ על החץ וקשר לקבוצה או לחץ על המנורה לשם הגדרת נושא חדש.
 • מס העתקים – רשום כמה עותקים תרצה שיודפסו מלבד המקור.
 • לרשותך ארבעה סוגי אמצעי תשלום: המחאות, מזומן, כרטיס אשראי והעברה בנקאית. ניתן להפיק קבלה המשלבת כמה אמצעי תשלום בקלות.
 • לרשותך שורת מלל חופשי אשר תודפס בגוף הקבלה
 • מסמך ידני (כתוב ידנית ) – במידה וברצונך לקשר מסמך ידני לקבלה זו סמן V ומלא את תאריך המסמך ומספרו.
 • לנוחיותך, כפתור כרטיס הלקוח על מנת לראות את התנועות בכרטיס.
 • אשף ההמחאות – כאשר ברצונך לקבל מספר תשלומים שווים ניתן להשתמש באשף ההמחאות.

  ניתן להשתמש באשף זה בשני אופנים:
  נזין את סכום התשלום בכל העסקה וכן את מספר התשלומים, נמלא את פרטי הבנק ונאשר. Manager תחלק את סה"כ העסקה ל- מספר התשלומים באופן שווה.
  2. נזין את הסכום לתשלום אחד, וכן את מספר התשלומים, נמלא את פרטי הבנק , נסמן V בריבוע לצד חשב סה"כ X מספר תשלומים ונאשר.
  Manager תכפיל את הסכום לתשלום במספר התשלומים.
  kupa1
  במידה וברצונך לקבל תשלומים לא שווים הקלד אותם ידנית מבלי להשתמש באשף.

 • ניכוי במקור – ניתן להוסיף לקבלה את הסכום בחשבונית הנוצר כתוצאה מניכוי במקור

הפקדות

מסך הפקדות עומד לרשותך בבואך לבצע הפקדה סמן ב V את ההפקדות המבוקשות, בריחוף עכבר על מספר הלקוח ניתן לראות את פרטיו. לסיום לחץ על כפתור בצע. ניתן לוותר על ההדפסה באמצעות סימון V ביצוע ללא הדפסה.

kupa