עדכוני מהדורה – תוכנת מנג'ר

עדכון מהדורה – בתוכנת מנג'ר MANAGER
לפני שמעדכנים מהדורה יש לערוך גיבוי – תפריט עילי > כלים > גיבוי
לאחר מכן ניתן להתחיל בעדכון:

נכנסים ל מנג'ר > סרגל העילי > כלים > עדכון מהדורה
להתקנות ברשת מומלץ להיעזר במרכז התמיכה והשירות בטלפון: 1-599-505019 שלוחה 2.
עדכון מהדורה ל JuniorPro – תיקון לנושא הקבלות עם תאריך פירעון 2011
לצורך תיקון הקבלות שלא קיבלו תאריך פירעון 2011 יש להוריד את העדכון המצורף לתוך תיקיית creative יש להפעיל את הקובץ מתוך תיקיית creative כאשר תוכנת juniorpro סגורה.
לאחר העדכון יש להיכנס להגדרות > פרטי החברה > ולרשום בשדה תאריך ערך: 01.01.2001 עד 31.12.2020. לעדכון לחץ על הכותרת של המאמר