תוכנה לניהול עובדים

מודול ניהול עובדים, חופשות וימי מחלה

מערכת המנהלת את פרטי העובדים כולל תמונה, פרטי חן בנק ופרטים אישיים

  • ניהול פנקס ימי חופשה
  • ניהול פנקס ימי מחלה
  • אפשרות ייצוא לאקסל
  • פנקס עובדים
  • ניהול פנקס חופשות
  • ניהול פנקס ימי מחלה

 

תוכנה לניהול עובדים - מודול ניהול עובדים, חופשות וימי מחלה