תוכנה לניהול תזרים מזומנים

תוכנת תזרים מזומנים

ישנן מספר אפשרויות לנהל את התזרים המומלצת בינהן היא באמצעות מערכת אמיר תזרים בשילוב עם תוכנת ניהול עסק Manager.

תוכנת תזרים לניתוח חודשי ותקופתי – סנכרון בין הבנק לתוכנת הניהול

באמצעות תוכנת תזרים מזומנים של אמיר תזרים ניתן לתכנן תזרים מזומנים שנתי ברמה חודשית. במערכת ניתן לתכנן את התקציב החודשי התזרימי, לקבוע תקציבים להוצאת שיקים ולעקוב אחרי יעדי הגביה. המסך בנוי כך שכל לחיצה על סכום בדוח, תגרום לפירוט התנועות ממנו הוא מורכב ויאפשר עריכה ושינוי של הפעולות בדוח. (DRILL DOWN) ניתן במערכת להפיק תזרים חודשי, שבועי ויומי.

דוגמאות מסכים מתוכנת תזרים שמסונכרנת גם למספר חשבונות בנק לפי הגדרה שלכם וגם לתוכנת ניהול Manager מה שמאפשר לכןם לנהל צפי תזרימי מדויק, שליטה על זמני התשלום האידיאליים לספקים וקבלת החלטות נכונות לטווח קצר וטווח ארוך.

בתוכנת ניהול עסק Manager קיים מודול בסיסי לניהול תזרים מזומנים:

במטרה לראות תשקיף של מצבך התזרימי ניתן להפיק במערכת הנהלת חשבונות של תוכנת Manager דו”ח צפי. דוח הצפי מציג בפניך את הצפי למצבך התזרימי 12 ימים / שבועות / חודשים קדימה החל מהתאריך המבוקש.
הצפי מורכב מהתנועות החשבונאיות בכרטיס הבנק, מתנועות הצפויות לקרות, ומכסף שכבר נמצא בקופה. ראשית בשימוש במודול ניהול תזרים מזומנים, יש להגדיר את כרטיסי הצפי, ההכנסות וההוצאות.
למשל: תשלום מע”מ, משכורות נטו, ביטוח לאומי, ניכויים, ביטוחים, צפי הכנסות משוכלל וכד’.

הגדרת כרטיסי צפי

תוכנה לניהול תזרים מזומנים - מנג'ר פרימיום - צפי

הגדרת מבנה דו”ח צפי

תוכנה לניהול תזרים מזומנים - בגדרת דוח צפי
מגדירים את מבנה הדוח ע”פ הדוגמא כאשר משמעות העמודות מימין לשמאל הם כדלקמן:

מספר היררכי בדוח, סוג הקבוצה ( כותרת / הנה”ח / קופה / צפי ), הדפס, חשבון – במידה ומדובר בכותרת יש להשאיר ריק, הנה”ח – יש לרשום את מספר החשבון בהנה”ח, קופה – יש לרשום את מספר הקופה הפיזי ( כפי שמופיע בהגדרת קופות ולא מספר כרטיס הנה”ח ), צפי – מספר הסעיף כפי שהגדרנו בהגדרת כרטיסי צפי.

רישום תנועות צפי

הואיל ותנועות הצפי שהן אינן וודאיות וטרם התרחשו בפועל יש לרשום אותן ידנית כמודגם:

תוכנה לניהול תזרים מזומנים - מנג'ר פרימיום - צפי

בוחרים את כרטיס הצפי מתוך הרשימה, מצמידים לו תאריך ערך בו תבוצע בפועל הפעולה, מתארים בפרטים ורושמים סכום.

לתשומת לבכם!

הוצאה תירשם בפלוס והכנסה במינוס ( יש להשתמש במקש המינוס שמתחת ל 9F)

הפקת דוח צפי

בבואך להפיק דוח צפי יש ארבעה פרמטרים שיש למלא:

החל ממתי יחל התשקיף, מאיזה מודל ( בד”כ 1), באיזה פורמט הדוח יוצג ( יומי, שבועי חודשי ) ובאיזה תצורה כספית ( ₪, אלפי ₪ או מיליוני ₪ ) אם לחיצה על כפתור הביצוע יוצג הדוח.

לפניך דוגמא של דוח צפי תזרים מזומנים המשקף 12 יום קדימה.

הקבוצה הראשונה שהוגדרה כזכור היתה בנקים וקופות:
בבנק מוצגים השדות הבאים:
יתרת פתיחה – סכום התנועות עד התאריך המבוקש
נכנס – סה”כ ההפקדות שהיו באותו תאריך ערך
יצא – סה”כ התשלומים לספקים שהיו באותו תאריך ערך
הפרש – נכנס בניכוי יצא
מצטברת – היתרה המצטברת הכוללת את יתרת הפתיחה ואת ההפרש
מסגרת – מסגרת האשראי כפי שהוזנה בכרטיס הנה”ח של הבנק
חריגה / הפרש – ההפרש או החריגה של היתרה המצטברת מהמסגרת.

בקופה, מוצג המצב באותו יום סה”כ מזומן, סה”כ דחויים, מצטברת ( מזומן ) וסה”כ כללי לקופה באותו היום.

הקבוצה השנייה שהוגדרה היתה חשבונות צפי
וכאן לכל כרטיס מוצגת יתרת הפתיחה שלו וסה”כ הצפי הנובע מהתנועות שהזרמנו לאותו התאריך.

הסה”כ הכללי מתייחס לסה”כ כרטיסי הצפי.

נקדם בברכה כל שאלה בנדון,
צוות שירות ותמיכה קריאטיב סופטוור בע”מ

מודול ניהול תזרים מזומנים הנו תוספת למודול הנהלת חשבונות או רכש של תוכנה להנהלת חשבונות מנג’ר .