תוכנה לניהול תקציב

מטרת המערכת היא לתקצב סעיפים חשבונאיים ולבדוק את הניצול שלהם.תוכנה לניהול תקציב - מערכת תקציב במנג'ר פרימיום

1. הגדרת סעיפים תקציביים:
במסך זה מגדירים את הסעיפים אותם יש לתקצב.

הגדרת סעיפים תקציביים

2. הגדרת התקציב:
קישור כרטיס הנהלת חשבונות לסעיף התקציבי,

הגדרת התקציב

יש אפשרות להגדרה מהירה של מספר החשבון וקישורו לסעיף התקציבי

יש אפשרות להגדרה מהירה של מספר החשבון וקישורו לסעיף התקציבי

מטבלת –מספר חשבון יש קישור להגדרת כרטיס הנה”ח
מטבלת –סעיף תקציבי יש קישור להגדרת הסעיף התקציבי.
3.הגדרת מודל תקציב:
במסך זה אנו מעצבים את תבנית מודל התקציב כלומר מגדירים את סדר ההופעה של הסעיפים , מומלץ להשאיר טווח פנוי ביניהם לדוגמא 10,20 על מנת לאפשר הוספת תתי סעיפים במידת הצורך.

במסך זה אנו מעצבים את תבנית מודל התקציב כלומר מגדירים את סדר ההופעה של הסעיפים

4.העתקת מודל:
העתקת המודל הקיים ושתילת סעיפים שונים

העתקת המודל הקיים ושתילת סעיפים שונים
5.דוח ניצול תקציב מפורט/מרוכז:
דוח הוצאות בפועל מול התקציב שהגדרנו לכל סעיף-
דוח מפורט: נספח 1
דוח מרוכז: נספח 2
6. שאילתא הגדרת תקציב:
רשימת סעיפי התקציב שהוגדרו ,מספרי כרטיסי הנה”ח וכן סכום התקציב השנתי שהוגדר לכל סעיף

רשימת סעיפי התקציב שהוגדרו ,מספרי כרטיסי הנה"ח וכן סכום התקציב השנתי שהוגדר לכל סעיף

7. חשבונות ללא הגדרת תקציב:
רשימת כרטיסי הנה”ח להם לא הוגדר סעיף תקציבי

רשימת כרטיסי הנה"ח להם לא הוגדר סעיף תקציבי