תוכנת ניהול מעבדה

תוכנה לניהול מעבדה / ניהול מעבדת תיקונים / תוכנה לניהול מעבדת תיקונים

מודול ניהול מעבדה בתוכנת מנג’ר כולל מערכת המנהלת את פרטי התיקונים שמתבצעים במעבדה.

המערכת כוללת את התוספות הבאות:
טופס תיקון בטופס התיקון
ניהול פנקס ימי מחלה
אפשרות ייצוא לאקסל

תעודת תיקון הכוללת:

  • ריכוז כל נתוני הקריאות בבסיס הנתונים
  • אפשרות הדפסת קריאה
  • בקרה ממוחשבת
  • אפשרות לשרשור לתעודת משלוח

ניתוח פעילות המעבדה

  • בקרה על תקלות חוזרות
  • משך טיפול
  • חלוקה לפי טכנאים
  • סטטוסים, עדיפות ועוד.