עבודה עם דוח מעמ

דו”ח מע”מ

מערכת המעמ במנג’ר היא מערכת חכמה ופשוטה הכוללת גם מערכת של בקרה.

לפני שמפיקים פעם ראשונה דו”ח מע”מ יש לוודא כי במסך החשבונות האוטומטיים (בהגדרות)
מעודכנים כל כרטיסי המע”מ הרלבנטיים.
במידת הצורך יש לפתוח. אין להשתמש באותו מספר כרטיס עבור שני סעיפים שונים בחשובנות האוטומטיים.
למשל אם מספר הכרטיס של מע”מ תשומות 2/3 = 4002 אסור להשתמש במספר חשבון 4002 עבור מע”מ תשומות 1/4

הגדרה בסיסית נוספת היא הגדרת חשבונות הכנסה (גם היא בהגדרות)

הגדרת קבוצות חשבונות לדיווח למע"מ בתוכנת מנג'ר
בטבלה זו יש להגדיר את כרטיסי ההכנסה בלבד,
אחרי הגדרת חשבונות ההכנסה ניתן להפיק את דו”ח המע”מ.

תפריט ראשי > דוחות ושאילתות > דו”ח מע”מ

314-529-2-maamtakin

פרשנות לדו”ח מע”מ

לפי איזה תאריך מוצג דוח המעמ?
דו”ח המעמ לחודש מרץ יכיל בתוכו את כל תנועות ההכנסה שתאריך האסמכתא שלהן הוא מרץ אולם בעקבות עדכוני החוק תנועות ההוצאות והמעמ שיגיעו יהיו אלה שתאריך התחולה שלהן יהיה מרץ.

איזה עסקאות יירשמו בסעיף עסקאות “פטורות או בשיעור אפס” –
1. כל העסקאות שנרשמו לזכות כרטיס הכנסה והוגדרו בטבלת הגדרת חשבונות לדוח מעמ כחשבונות שאינם חייבים במעמ
2. כל העסקאות שנרשמו לזכות כרטיס הכנסה והוגדרו בטבלת הגדרת חשבונות לדוח מעמ מעורבים – וזאת בתנאי שהחשבונית הופקה עם מעמ אפס.

איזה עסקאות יירשמו בסעיף “עסקאות חייבות במעמ”
1. כל התנועות שנרשמו לזכות חשבונות ההכנסה והוגדרו בטבלת הגדרת חשבונות לדוח מעמ -כחשבון חייב במעמ

איזה תשומות יירשמו בסעיף “מע”מ תשומות “
הבדיקה מתבצעת על כרטיסי מעמ תשומות,מעמ ציוד ונכסים, מעמ תשומות 2/3,מעמ תשומות 1/4 ומעמ תשומות 3/4 כפי שמוגדרים בטבלת חשבונות אוטומטיים כאמור – עפי תאריכי התחולה.

מהי מערכת בקרת הסכומים?
בדיקה ראשונה –סורקת את כרטיסי ההכנסות ומחשבת את מע”מ העסקאות לתקופה המבוקשת.
בדיקה שניה –סורקת את כרטיס מע”מ עסקאות ומחשבת מהן ההכנסות לתקופה המבוקשת.
במידה ויש הפרש בבקורת הסכומים המערכת תציג את ההפרש כמודגם-

314-529-3-hefreshmaam(2)

במידה ויש הפרש משמעותי ניתן לבצע את הבדיקות הבאות:
א.תפריט ראשי-הנהלת חשבונות וכספים-דוח מע”מ- ביטול התאמת מע”מ מתאריך עד תאריך- יש להקיש את התקופה המבוקשת מקוד תאום עד קוד תאום – מ1 עד 999

ביטול התאמות מעמ בתוכנת ניהול עסק מנג'ר

ב.תפריט ראשי-הנהלת חשבונות וכספים-דוח מע”מ-התאמת מע”מ עסקאות •
יש לעדכן את התקופה המבוקשת ולהציג את התנועות •
יש להקיש על ” תאם אוטומטי •התנועות שישארו בטבלה יוצרות את ההפרש

שאלות נפוצות-

בעיה-
כרטיסי הכנסות שלא הוגדרו בטבלת-הגדרת חשבונות הכנסה
הפתרון-
הוספת הכרטיסים לטבלת חשבונות ההכנסה (בהגדרות)
הבעיה-
פקודות יומן שגויות-לדוגמא זיכוי כרטיס הוצאות במקום הכנסות
הפתרון-
תיקון הפקודות בהנהלת החשבונות
הבעיה-
זיכוי הכנסה לא מופיע בדוח המעמ
הפתרון –
רישום הפקודה כזכות במינוס בכרטיס הכנסות