תוכנה לניהול יישוב topic

הנחיות ומדריכים לקראת שנת 2018 – ישובים

ניתוח שנתי, טיפים והכנות לשנת הכספים החדשה בתוכנת Topic

מאזן בוחן לפי חודשים

במערכת ה TOPIC ניתן לקבל תמונה מפורטת של הכנסות והוצאות וכך ניתן לקבל מצב של רווח לפי חודשי השנה.

 1. את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > מאזן לפי חודשיםהמחשת נתונים לאחר ייצוא לאקסל מהמערכת
 2. דו”ח תכנון מול ביצוע – במערכת התקציב והיעדיםמערכת התקציב מאפשרת לנו לתכנן את סעיפי ההכנסה וההוצאה ולחבר אותם לכרטיסי ההכנסות וההוצאות האמיתיים שלנו במנג’ר כך
  שבלחיצת כפתור מתקבלת תמונת תכנון מול ביצוע, אופציה לאפליקציה:

 3. ניתוח הגבייה

  דוח גיול חובות לפי תאריך ערך הוא דוח מרוכז המציג לכל תושב את גיל החוב שלו ביחס לתאריך הערך שמוגדר לו בכרטיס.

  את הדוח ניתן למצוא במרכז הדוחות > דוחות מכירה > ניתוחי גבייה > גיול חובות לפי תאריכי ערך

  שינוי שנת המס בתוכנה

  כל תוכנות הניהול של קריאטיב סופטוור: Manager,Topic, JuniorPro פועלות כתוכנות רב שנתיות ולכן, כל שעליכם לעשות הוא לשנות את שנת המס.איך משנים שנת מס?
  תפריט ראשי > הגדרות > פרטי החברה > שנת מס, את תוכן השדה “עד תאריך” יש לשנות ל:  31.12.2018,

  הנחיות ללקוחות שמנהלים הנה”ח מקצועית במערכת TOPIC רב שנתית:

  1. הגדרות – יש להיכנס לפרטי החברה ולרשום את שנת המס הנוכחית 2018 (בריבוע הצהוב) וכן לסמן V בשדה “ניהול רב שנתי” כמו כן יש לעדכן את תאריכי האסמכתא והתחולה כך שיהיו עד 31.12.18 .
  2. פקודות יומן – על כל פקודת יומן להכיל תאריכי אסמכתא של שנת מס אחת בלבד.
  3. דוחות – מאזנים / כרטסות /מבנה אחיד /שרוני /ארז:
   בכדי להפיק דוחות במתכונת רב שנתית יש להיכנס להגדרות > כרטיסי הנה”ח ולסמן את כרטיסי ההכנסות בשדה “קוד רו”ה” בערך 1, ואת כרטיסי ההוצאות בשדה “קוד רו”ה” בערך 2.
   כמו כן, יש צורך לפתוח חשבון חדש המיועד אך ורק לעניין זה הנקרא עודפים ומסומן בשדה קוד רו”ה בערך 3.
   בהפקת הדוח יופיע סימון V בשדה ניהול רב שנתי כברירת מחדל.
   חשוב – בסוף שנת הכספים – לאחר שנרשמו כל ההכנסות וההוצאות לשנת המס יש להפעיל את מנגנון רב שנתי על ידי לחיצה על כפתור חשב יתרות חשבונות רווח והפסד לסוף שנת מס.
   כפתור זה נמצא בתפריט ראשי > הגדרות >  הגדרות מתקדמות > רב שנתי.
  4. ייצוא מבנה אחיד  – את הקובץ מבנה אחיד במתכונת רב שנתי יש לייצא מתפריט ראשי > ממשקים > הפקת קובץ מבנה אחיד.
  5. תקציב – בהגדרת תקציב ניתן להוסיף שנת מס להגדרת התקציב וכך לקבל תקציב רב שנתי תוך שימוש בהעתקת מודל תקציבי עבור כל שנה.

  מים – לפני החיוב הראשון בכל שנת מס יש לארכב את הודעות החיוב של שנה שעברה על מנת לאפס את הניצול של המכסה המשקית (שנתית). תוספות > מים > כללי > העברת חיובי מים לארכיב שנים קודמות.  העתקי המסמכים ימשיכו להופיע בכרטיסי החברים.

  את השינוי יש לבצע בהקדם על מנת להיות מוכנים בזמן לשנת הכספים החדשה.

  לתשומת ליבכם, סביב מעבר שנת הכספים צפוי עומס על מרכז השירות –
  לכן רשמו לכם את המייל הקבוצתי שלנו שמגיע לכלל הנציגים בו זמנית  – support@crtv.co.il

   

מאחלים לכם שנה אזרחית מוצלחת! צוות קריאטיב סופטוור (1987) בע”מ

תוכנת הנהלת חשבונות וניהול עסק - manager premium

10 טיפים להכנות לסוף שנת הכספים 2017 ומעבר לשנת 2018

ניתוח שנתי, טיפים והכנות לשנת הכספים החדשה בתוכנת Manager

שנת כספים מסתיימת ב 31.12 בכל שנה ומתחילה כמובן ב 01.01 בשנת הכספים החדשה. לקראת סוף השנה והתחלת השנה ישנם מספר חובות של בעל העסק אל מול הרשויות כגון דוחות כספיים, ספירות מלאי, דו”ח ערך מלאי ועוד. חלק מן הדוחות מטופלים על ידי רואה החשבון וחלקם על ידי העסק עצמו. בקיצור מכנים את תהליך ההכנה למעבר לשנה החדשה: “מעבר שנה”.

מעבר לחובה החוקית ישנה הזדמנות לרוב העסקים להבין האם השנה שחלפה היתה מוצלחת והאם עמדו ביעדיהם.
באופן טבעי המטרה הראשונה של עסק היא להרוויח כסף.

10 טיפים לניתוח שנתי של הפעילות העסקית:

 1. דו”ח ניתוח ריווחיות –

  דו”ח זה מציג לכל מכירה את % הרווח שנוצר בגינה עם סיכום תקופתי.

  את הדוח ניתן לפלטר לפי לקוחות / פריטים / תקופת זמן ועוד וכמובן לייצא לאקסל להמשך ניתוח

  ניתן לבחור האם הריווחיות תוצג ביחס לעלות הנוכחית של הפריט או העלות ההיסטורית שלו

  את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > דוח ריווחיות לפי לקוחות


  הנתונים להמחשה בלבד

 2. מאזן בוחן לפי חודשים

  במערכת ה Manager ניתן לקשר פריט לחשבון הכנסה ובכך ליייצר תמונה מפורטת של הכנסות והוצאות גם לבעלי עסקים שאינם מנהלי חשבונות. בניתוח של כרטיסי ההכנסות וכרטיסי ההוצאות ניתן לקבל מצב של רווח לפי חודשי השנה.

  את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מכירות > דוחות ריווחיות > דוח ריווחיות לפי לקוחות

  המחשת נתונים לאחר ייצוא לאקסל מהמערכת

 3. דו”ח ערך מלאי לתאריך

  דו”ח זה מציג את מכפלת יתרת הפריט במחסנים שנבחרו במחיר שלהם לפי מחירון שנבחר.

  בדרך כלל בסוף שנה נוהגים לחשב את ערך המלאי לפי מחיר הקניה האחרון בד”כ במערכת מצוין במחירון מספר 8.

  לעיתים יש צורך להציג ערך מלאי לפי מחירון FIFO או משוקלל נע ואז יש צורך לייצר אותו קודם במערכת המחירון ורק לאחר מכן להציג ערך מלאי לפיו.

  את הדוח נמצא במרכז הדוחות תחת דוחות מלאי ורכש > ערך מלאי לתאריך

 4. ספירת מלאי

  ספירת מלאי הוא תהליך בו אנחנו בוחנים את מצב המלאי הפיזי ביחס ליתרות הפריטים הרשומות בתוכנה.

  כאשר אנחנו רוכשים מוצר הוא נכנס למלאי וכאשר אנחנו מוכרים פריט הוא יוצא מהמלאי כך נבנות יתרות הפריטים במחסנים באופן בסיסי. ישנן כמובן פעולות נוספות המשפיעות על מצב היתרות של הפריטים במלאי.

  בתהליך ספירת המלאי אנחנו פועלים במספר שלבים:

  בשלב ראשון אנחנו מקפיאים את מצב המלאי לזמן הספירה

  בשלב שני מעדכנים את המערכת ביתרות שספרנו – ניתן לעדכן ידנית או לקלוט מאקסל. הרבה לקוחות נוהגים לשכור מסופון לספירות מלאי וטוענים לייצא ממנו את האקסל ולקלוט אותו בקלות למערכת.

  בשלב השלישי בוחנים את דו”ח ההפרשים שמציג את יתרות המחסן בתוכנה ביחס למה שנספר על המדף. זה הזמן לבצע בקרה ולקבל תמונה על הפערים במלאי תוך ניתוח הסיבות והסקת מסקנות תפעוליות שכן אין אפשרות לנהל מלאי ללא נהלי עבודה תומכים.

  בשלב הרביעי והאחרון מייצרים פקודת הפרשים שמייצרת תנועת מלאי ליתרה שנספרה בפועל.

 5. דו”ח תכנון מול ביצוע – במערכת התקציב והיעדים

  מערכת התקציב מאפשרת לנו לתכנן את סעיפי ההכנסה וההוצאה ולחבר אותם לכרטיסי ההכנסות וההוצאות האמיתיים שלנו במנג’ר כך
  שבלחיצת כפתור מתקבלת תמונת תכנון מול ביצוע, אופציה לאפליקציה:

 6. למי לא הפקנו חשבוניות השנה?

  דו”ח פשוט שאפשר להשתמש בו באופן תדיר בכדי לאתר שינויים בהתקשרויות עם הלקוחות

  הדוח נמצא במרכז הדוחות > דוחות בקרה > למי לא הפקנו חשבוניות השנה

 7. ניתוח שינויים במחירי הקניה

  רוצים לבצע ניתוח לגבי שינוי במחירי הספקים?

  היכנסו למרכז הדוחות > דוחות מלאי ורכש > ניתוח קניות > שינויים במחירי עלות

 8.  מלאי איטי

  דו”ח המציג לכם פריטים שלא בוצעה איתם כל פעולה במערכת מעל X ימים

  היכנסו למרכז הדוחות > דוחות בקרה > מלאי איטי

 9. ניתוח פיננסי

  דוח מרוכז המציג לכל לקוח את המצב הפיננסי שלו אצלינו ומאפשר לנו לקבל הערכת סיכונים.

  את הדוח ניתן למצוא במרכז הדוחות > דוחות מכירה > ניתוחי גבייה > ניתוח פיננסי

 10. שינוי שנת המס בתוכנה

  כל תוכנות הניהול של קריאטיב סופטוור: Manager,Topic, JuniorPro פועלות כתוכנות רב שנתיות ולכן, כל שעליכם לעשות הוא לשנות את שנת המס.איך משנים שנת מס?תפריט ראשי > הגדרות > פרטי החברה > שנת מס, את תוכן השדה “עד תאריך” יש לשנות ל:  31.12.2018,

  הנחיות ללקוחות שמנהלים הנה”ח מקצועית במערכת Manager רב שנתית:

   

  1. הגדרות – יש להיכנס לפרטי החברה ולרשום את שנת המס הנוכחית 2018 (בריבוע הצהוב) וכן לסמן V בשדה “ניהול רב שנתי” כמו כן יש לעדכן את תאריכי האסמכתא והתחולה כך שיהיו עד 31.12.18 .
  2. פקודות יומן – על כל פקודת יומן להכיל תאריכי אסמכתא של שנת מס אחת בלבד.
  3. דוחות – מאזנים / כרטסות /מבנה אחיד /שרוני /ארז:
   בכדי להפיק דוחות במתכונת רב שנתית יש להיכנס להגדרות > כרטיסי הנה”ח ולסמן את כרטיסי ההכנסות בשדה “קוד רו”ה” בערך 1, ואת כרטיסי ההוצאות בשדה “קוד רו”ה” בערך 2.
   כמו כן, יש צורך לפתוח חשבון חדש המיועד אך ורק לעניין זה הנקרא עודפים ומסומן בשדה קוד רו”ה בערך 3.
   בהפקת הדוח יופיע סימון V בשדה ניהול רב שנתי כברירת מחדל.
   חשוב – בסוף שנת הכספים – לאחר שנרשמו כל ההכנסות וההוצאות לשנת המס יש להפעיל את מנגנון רב שנתי על ידי לחיצה על כפתור חשב יתרות חשבונות רווח והפסד לסוף שנת מס.
   כפתור זה נמצא בתפריט ראשי > הגדרות >  הגדרות מתקדמות > רב שנתי.
  4. ייצוא מבנה אחיד  – את הקובץ מבנה אחיד במתכונת רב שנתי יש לייצא מתפריט ראשי > ממשקים > הפקת קובץ מבנה אחיד.
  5. תקציב – בהגדרת תקציב ניתן להוסיף שנת מס להגדרת התקציב וכך לקבל תקציב רב שנתי תוך שימוש בהעתקת מודל תקציבי עבור כל שנה.

  מים – לפני החיוב הראשון בכל שנת מס יש לארכב את הודעות החיוב של שנה שעברה על מנת לאפס את הניצול של המכסה המשקית (שנתית). תוספות > מים > כללי > העברת חיובי מים לארכיב שנים קודמות.  העתקי המסמכים ימשיכו להופיע בכרטיסי החברים.

  את השינוי יש לבצע בהקדם על מנת להיות מוכנים בזמן לשנת הכספים החדשה.

  לתשומת ליבכם, סביב מעבר שנת הכספים צפוי עומס על מרכז השירות –
  לכן רשמו לכם את המייל הקבוצתי שלנו שמגיע לכלל הנציגים בו זמנית  – support@crtv.co.il

   

מאחלים לכם שנה אזרחית מוצלחת! צוות קריאטיב סופטוור (1987) בע”מ

מדריך שימוש במערכת גרסאות המסמכים של ה Manager

לקוח יקר,

במערכת ה Manager  קיימות עשרות גרסאות שונות למסמכים המשרתות צרכים של לקוחות מתחומים שונים.

על מנת לבחור את גרסת המסמכים המתאימה לכם באופן מיטבי ניתן להתרשם מקטלוג הגרסאות בו מוצגות חלק גדול מהגרסאות.

למעבר לקטלוג הגרסאות לחץ כאן

 

לאחר מכן יש להיכנס לטבלת הגרסאות ולבחון האם הגרסא מקיפה את כל המסמכים בהם אתם משתמשים בארגון שלכם.

להורדת טבלת הגרסאות לחץ כאן

 

תמיד ניתן להזמין גרסאות מסמכים בהתאמה אישית ולהתייעץ עם צוות התמיכה לגבי הגרסא המתאימה עבורכם.

על מנת להוסיף מסמך בגרסא מסוימת למערכת יש להוסיף באותו בתפריט באישי

צוות התמיכה ישמח לעזור לכם בנושא.

ליצירת קשר עם צוות התמיכה לחץ כאן

עוסק פטור

עוסק פטור, עוסק מורשה, ח.פ,ע.מ

כל שצריך לדעת בפחות מעמוד

מהו עוסק פטור? ממה הוא פטור? מהם היתרונות ומהם החסרונות? כל מה שרציתם לדעת על עוסק פטור ועל ההשוואה בין עוסק פטור לעוסק מורשה חברה בע”מ עמותה רשומה ועוד.. בכתבה שלפניכם

לפני שנדון על המונח עוסק פטור יש לדון קודם במושג “עוסק”.

מע”מ נותן לכל עסק או ארגון מספר זיהוי הנקרא מספר עוסק ישנם גם מספרי ח.פ לחברות בע”מ וע.מ לעמותות רשומות אך בהם נדון בהמשך.

עסקים שתקרת המחזור השנתית הצפויה שלהם נמוכה מהתקרה המעודכנת הקבועה בחוק יכולים לפתוח תיק עוסק פטור במע”מ, נכון לנובמבר 2014 תקרת ההכנסות לעוסק פטור הינה 79,482 ₪, מומלץ להתעדכן באתר מע”מ שם ניתן לקבל את המספרים המעודכנים.

יתרונות עוסק פטור

אחד היתרונות הבולטים לעסק שרשום במע”מ כעוסק פטור(נקרא גם עוסק זעיר) הוא שהעוסק הפטור יכול להציע ללקוחותיו מחירים זולים יותר כי הוא פטור ממע”מ לעומת עמיתיו המחוייבים במע”מ בתוספת למחיר הרגיל. יתרון נוסף הוא שבד”כ עלות השירותים החשבונאיים לעוסק פטור תהיה נמוכה יותר ביחס לאותה עלות לעוסק מורשה או חברה בע”מ.

חסרונות עוסק פטור

לעומת זאת החסרון הגדול הוא שעוסק פטור לעומת עוסק מורשה לא יכול להתקזז עם מע”מ על ההוצאות שלו. חסרון נוסף עלול להיות תדמיתי – הלקוח עשוי לחשוב שעדיף להתקשר עם עוסק מורשה או חברה בע”מ מאשר עם עוסק פטור.

תפעול העסק וניהול ספרים

לביצוע הגבייה עוסק פטור מפיק דרישת תשלום או חשבון עסקה ללא מע”מ ולאחר קבלת התשלום מפיק קבלה.

עוסק פטור יכול לנהל את הפעילות שלו באמצעות תוכנת ג’וניור, במידה ומעוניין לנהל רק את המכירות והגבייה או בתוכנת ג’וניור פרו במידה ומעונין לנהל גם את המלאי והרכש.

עוסק מורשה

עוסק מורשה לרוב יבחר לנהל את הפעילות שלו בתוכנת ג’וניור פרו או מנג’ר אבל ישנם מקרים בהם גם תוכנת ג’וניור תספק מענה מושלם הכל תלוי בסוג וצרכי העסק – הכנו עבורכם טבלת השוואה בין תוכנות ניהול העסק השונות כדי לסייע לכם להבין מהי התוכנה הנכונה ביותר עבור העסק שלכם.

לחצו לטבלת השוואת תוכנות ניהול עסק

חברה בע”מ ועמותה רשומה בד”כ יעדיפו את המנג’ר לקבלת פתרון מקיף.
במקרים מסויימים יוכלו להסתפק בג’וניור פרו.
לטבלת השוואה בין גרסאות תוכנות המנג’ר לחץ כאן.

ישנם עסקים שאינם יכולים לפתוח תיק כעוסק פטור אלא חייבים לפתוח תיק של עוסק מורשה למרות המחזור הקטן. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת וניתן לקבל אותה ממע”מ או מרואה החשבון.

מעבר שנה MANAGER

תוכנית מעבר שנה מיועדת ללקוחות הנהלת חשבונות, כלומר, למי שהנה”ח מתבצעת בתוך העסק ולא אצל מנה”ח/רו”ח חיצוני.

לקוחות אשר הנהלת החשבונות שלהם חיצונית צריכים להיכנס לתפריט ראשי > הגדרות > פרטי חברה

לשנות את שנת המס להיות: 01.01.14 עד 31.12.14 ולשמור.

 

ללקוחות הנהלת החשבונות אנו מציעים את תוכנית מעבר שנה

 

 • התוכנית מאפשרת פתיחת חברה חדשה המורכבת מהחברה של שנת המס הקודמת.
 • מעבר שנה מתבצע מתוך התפריט העילי של השנה הישנה > כלים >מעבר שנה

 

לפני ביצוע מעבר שנה מומלץ לבצע גיבוי ועדכון מהדורה
במידה ויש יותר מעמדה אחת מומלץ לבצע את הפעולות מהמחשב הראשי או מהשרת.

דרישות חומרה לתוכנת ניהול עסק

פרופיל חומרה לתוכנות ניהול עסק של קריאיטיב סופטוור בחלונות

פרופיל חומרה לתחנה בודדת:

דרישת מינימום המלצה לעבודה אולטימטיבית
מערכת הפעלה windows xp windows 7
מעבד(אינטל בלבד) E5XXX E5XXX ומעלה
זיכרון RAM 2GB 4GB ומעלה
מקום פנוי בדיסק 20GB 120GB  ומעלה
מסך ”19 ”19 או יותר
מדפסת לייזר לייזר עם תמיכת רשת
כרטיס רשת מהירות 100 MB מהירות 1GB

 

מערכת הפעלה לשרת (server) – עבור Manager בלבד

דרישות מינימום מומלץ
סוג שרת
ומערכת הפעלה (2*)
windows server 2000 IBM/DELL/HP
מעבד(אינטל בלבד) XEON WINDOWS SERVER 2003/2008
זיכרון RAM 4GB  4 GB ומעלה
מקום פנוי בדיסק דיסק ייעודי למערכת דיסק ייעודי למערכת+דיסק לטרנזקציות
(מומלץ בקר raid  בחומרה)
סוג דיסק SATA SAS 15KB
כרטיס רשת מהירות 1GB מהירות 1GB

 

הערות חשובות:

מערכת הפעלה: לעמדה בודדת XP Home Edition , לתחנה ברשת XP Professional , לבעלי מערכות VISTA/WINDOWS 7 יש לבצע כיווני אבטחת מערכת טרם ההתקנה.

לקוחות Topic – יש להקפיד שהמפרט המוצע לכם תומך גם במערכת DOS – שימו לב: מערכת TOPIC אינה פועלת על חלונות7. במערכת הפעלה מסוג Windows-XP או Windows 2000, אין להשתמש בכרטיס מסך מסוג Sis on Board. משתמשים בתוכנות של חברת ט.ל.מ מסוג “חיסולית”,”שיקלולית”,או “עצמאית” בתוכנת Topic מתוצרתינו, או בכל תוכנה אחרת המתבססת על מנוע בסיס נתונים מסוג Betrive או pervasive, התקנת התוכנה מחייבת שינוי בקובץ ההפעלה (BATCH) של התוכנה. אנא פנו אלינו לפני התקנת התוכנה לקבלת הנחיות.

VPN/רשת פרטית – יש לעבוד על בחיבור מרוחק לשרת טרמינלים RDS/CITRIX.

רשת:יש צורך בהגדרות DNS תקינות וחיבור תקין של העמדות ל DOMAIN.

תשתית: על הרשת להיות תקנית ולא אלחוטית עם סוויץ’ ולא ראוטר מקובעת בארון התקשורת. חובה להתקין מגשרים תקניים עם שקעים לכל נקודה. טרמינל: מומלץ לייעד 2GB לכל סשן. מהירות אינטרנט לפחות UPLOAD 5M. אנטי וירוס וחומות אש: מולץ להיעזר בחומת אש שיתופית מספקית האינטרנט יחד עם אנטי וירוס.

שירות לקוחות – אפשרות לקבל סיוע מרחוק באמצעות אינטרנט הכרחית לקבלת תמיכה טכנית. מהירות אינטרנט 5M לפחות, כבלים/ADSL.

 

 

עדכוני מהדורה – תוכנת מנג’ר

עדכון מהדורה – בתוכנת מנג’ר MANAGER
לפני שמעדכנים מהדורה יש לערוך גיבוי – תפריט עילי > כלים > גיבוי
לאחר מכן ניתן להתחיל בעדכון:

נכנסים ל מנג’ר > סרגל העילי > כלים > עדכון מהדורה
להתקנות ברשת מומלץ להיעזר במרכז התמיכה והשירות בטלפון: 1-599-505019 שלוחה 2.
עדכון מהדורה ל JuniorPro – תיקון לנושא הקבלות עם תאריך פירעון 2011
לצורך תיקון הקבלות שלא קיבלו תאריך פירעון 2011 יש להוריד את העדכון המצורף לתוך תיקיית creative יש להפעיל את הקובץ מתוך תיקיית creative כאשר תוכנת juniorpro סגורה.
לאחר העדכון יש להיכנס להגדרות > פרטי החברה > ולרשום בשדה תאריך ערך: 01.01.2001 עד 31.12.2020. לעדכון לחץ על הכותרת של המאמר

מדיניות החזרת מוצרים

קריאטיב מאפשרת לכם להתנסות במוצרי התוכנה מתוצרתה ללא כל התחייבות, לתקופה של 30 יום.בתקופה זו ניתן להתרשם ממוצרי החברה באופן חופשי.

 

בנוסף, עומד לרשותכם אתר התנסות און ליין, זמין בכל עת ולא מוגבל בתקופת התנסות המאפשר התנסות נוספת ללא צורך בהתקנה מקומית.
אתר ההתנסות זמין בכתובת: http://www.manager-cloud.co.il/

 

לאחר רכישת מוצרי התוכנה, ותוך תקופה של 14 יום ממועד רכישתה,
עומדת בפניכם האפשרות לבקש להחזיר את המוצרים שרכשתם.
במקרה זה, עליכם לפנות בכתב לפקס: 04-6293087 ולבקש להחזיר את המוצרים שרכשתם.

 

במידה ויימצא שלא היה כל שימוש בתוכנה לרבות הכנסת נתונים, ובמידה שלא סופקו לכם שירותי הדרכה ו/או הטמעה, ו/או שירותי הדרכה /ואו התקנה – ובמידה ולא החל כל תהליך פיתוח ו/או התאמה של מוצרי התוכנה אשר הוזמנו על ידכם, החברה תשקול בחיוב את בקשתכם.

תוכנת TOPIC – מדריך לביצוע מעבר שנה

תוכנת TOPIC – מדריך לביצוע מ ע ב ר   ש נ ה

תוכנית מעבר שנה מאפשרת העברת נתונים אוטומטית מחברה בשנת מס 2014

לחברה בשנת מס 2015. שים לב!! אינך צריך להקים חברה חדשה בתוכנת , TOPIC  תוכנית מעבר שנה מבצעת גם פעולה זו עבורך.
הרשו לנו לנצל הזדמנות זו ולאחל לכם שנת עסקים פורייה!

שימו לב – 

סביב מעבר השנה צפוי עומס על מרכז השירות –
התכוננו מבעוד מועד ותיהנו משירות זמין ומהיר
.

  

קבלת תוכנית מעבר שנה –

יש ליצור קשר עם מרכז השירות לקבלת תוכנית מעבר שנה בתקשורת דרך האינטרנט.

הפעלת מעבר שנה-

להפעלת מעבר השנה יש להיכנס ל תפריט הראשי של תוכנת TOPIC .
יש ללחוץ על המקש F10 ואחר כך לבחור ב-יציאה ל– DOS 
להפעלת תוכנית מעבר השנה יש להקיש כעת  Y2011

 

ה ע ב ר ת  ה נ ת ו נ י ם   מתבצעת בשני שלבים:

 

שלב א’ – הקמת החברה והכנתה לעבודה –
שלב זה יש לבצע מוקדם ככל האפשר ע”מ להיות מוכנים בזמן לתחילת השנה.
בשלב זה מוקמת חברה חדשה לשנת 2012  לחברה החדשה מועברים ההגדרות של שנת 2011
(שם החברה, חשבונות אוטומטיים וכדו’). כמו כן יועברו אליה החשבונות והפריטים (אינדקסים בלבד).

מומלץ להפעיל בשלב זה את האפשרויות: 10,13,14,15,50,52,55,56,58.

מומלץ להשתמש בברירות המחדל אשר מוצעות על גבי המסך.
למען הסר ספק, אין צורך להקים את החברה החדשה בתוכנה, תוכנת מעבר שנה מבצעת גם פעולה זו עבורך.

שימו לב – 
סביב מעבר השנה צפוי עומס על מרכז השירות – התכוננו מבעוד מועד.

 

 

שלב ב’ – העברת הנתונים – בשלב זה נתחיל להעביר נתונים משנת 2011 לשנת 2012:

יתרות, קופות, מסמכים פתוחים ועוד.
חשוב ביותר:
ניתן להתחיל ולפעול בחברה החדשה, להפיק מסמכים ולרשום פעולות מבלי להפעיל את שלב ב’.
שלב זה יש לבצע על פי הצורך ובזמן הנוח ביותר לכם –  לאו דווקא ביום העבודה הראשון.

מומלץ להתחיל ולפעול בחברה החדשה ורק לאחר מכן להעביר נתונים ע”פ הצורך.

המערכת תמזג את הנתונים באופן אוטומטי.

 

 

מעבר שנה – פירוט האפשרויות:

להלן האפשרויות העומדות לרשותך בתפריט הראשי של מעבר השנה,
אם יש לך ספק, התייעץ טרם ההעברה עם רואה החשבון שלך.

 

לאחר הפעלת התוכנית תתבקש להקים את החברה החדשה לשנת 2012

רשום את מספר החברה המבוקשת למשל: 111.

אם כבר הקמתם את החברה החדשה, יש לדלג על שלב זה ע”י הקשה על המקש Esc.

 

לפני כל ביצוע פעולה בתוכנית מעבר שנה יש לקבוע את השדות הבאים:

F1 – קבע את מספר החברה בשנת 2011 לדוגמא: 111

F2 – קבע את מספר החברה בשנת 2012 לדוגמא: 112

F3 – קבע חשבון איזון, למשל: 999999

 

הנהלת חשבונות

10 – העברת אינדקס חשבונות- העברת אינדקס מלא/חלקי, עם יתרות (1)/בלי יתרות(2).

11 – העברת יתרות בלבד – לכל הכרטיסים או לפי קבוצות.

את היתרות ניתן להעביר לשדה יתרת הפתיחה = יתרות שתולות
(על פעולה זו ניתן לחזור מספר רב של פעמים).
לחילופין, ניתן להעביר את היתרות כפקודת יומן (פעולה זו ניתן לבצע רק פעם אחת)

במקרה זה – הפקודה תתאזן כנגד חשבון “איזון יתרות פתיחה“.
ע”מ לראות את התנועות יש לבצע עדכון תנועות

12- העברת קופות – בצע פעולה זו לאחר שוידאת כי אין בקופה שיקים שיש להפקידם

בשנת 2011.

13 –  העברת נושאים – העברת אינדקס נושאים משנה שעברה לשנה החדשה.

14 – העברת קבועי החברה – העברת פרטי החברה, תחום שנת המס בחדשה,

העברת החשבונות האוטומטיים ו- % המע”מ .

15 – העברת הגדרת התקציב וקבצי DAT- יש לבצע בכל מקרה. 

20 – העברת תנועות –
העברת תנועות מחברה לשנת 2011 לחברה לשנת 2012 תוכנית זו מאפשרת:

1-      העברת תנועות פתוחות לקוחות/ספקים.

2-      העברת תנועות בנקים.

3-      העברת תנועות בשיטת יתרה שוטפת ותנועות עתידיות (מתאים למושבים וועדים מקומיים).

 1. העברת תנועות פתוחות לקוחות/ספקים –
  חשוב !!!  לפני השימוש בתוכנית זו יש לוודא שכרטיס “איזון יתרות פתיחה” יופיע באינדקס של החברה לשנת 2012.  כמו כן מומלץ להפעיל את תוכנית “בדיקת יתרות הנה”ח” לפני הפעלת תוכנית זו ( בחברת 2011 > 6- תוכניות שירות, 1-בדיקת יתרות).

כמו כן, חובה לתאם את כרטיסי הלקוחות/ספקים בשנת 2011, על מנת שהתנועות      

אשר יעברו לשנת 2012, יהיו התנועות הפתוחות בלבד .

הערה:  במידה והחשבונות לא ניתנים לתיאום כי אז ניתן להעביר את יתרות הספקים

והלקוחות בעזרת תוכנית “11- העברת יתרות בלבד” ושם להפעיל        

אופציה “2-לייצר פקודת יומן.” 

התוכנית יודעת לזהות תנועות שתואמו חלקית בחברה לשנת 2011 ולהעביר רק את הסכום הפתוח.

ניתן להצמיד נושא לתנועות שיעברו. לחילופין ניתן לשמור על הנושא המקורי .

 בתום התהליך, תיווצר פקודת יומן בחברה לשנת 2012 בקובץ הזמני.

לכן,  על מנת שהתנועות אשר נוצרו כעת בתהליך מעבר השנה, יופיעו בספרים,

חובה לבצע “11-עדכון תנועות”. את העדכון יש לבצע כמובן בחברה החדשה. 

התנועות עוברות לכרטיסי הלקוחות/ספקים “כפי שהן” ויופיעו באופן מפורט במסכי השאילתא ובתוכניות “מעקב לקוחות וגביה”, “מעקב תשלומים ספקים“.   

שימו לב כי בכרטסת הנה”ח יופיעו התנועות הללו באופן מרוכז בשורה אחת

תחת הכותרת : “יתרה קודמת“.  

2 – העברת תנועות בנקים

לפני השימוש בתוכנית זו, יש לוודא כי הכרטיס “איזון יתרות פתיחה  מוגדר באינדקס של 2012.

תוכנית זו מאפשרת להעביר:

 • רק תנועות שתאריך הערך שלהן גדול מ- 31.12.2011
 • רק תנועות שלא תואמו.
 • תנועות שלא תואמו וגם שתאריך הערך שלהן גדול מ- 31.12.2011.        

בחר באפשרות המתאימה לך ופעל בהתאם .

3- העברת תנועות בשיטת יתרה שוטפת ותנועות עתידיות

תוכנית זאת מתאימה  במיוחד למושבים ולועדים מקומיים. היא מטפלת בכרטיס באופן הבא:
את יתרת הכרטיס עד לתאריך ערך 31.12.2011 , היא מעבירה בתנועה אחת .

את יתר התנועות, אלה שתאריך הערך שלהן גדול מ 31.12.2011 היא מעבירה במפורט, אחת לאחת.

 

למשתמשים בתוכנת TOPIC מלאי ושיווק:

50 –  העברת אינדקס הפריטים – כולו או בחלקים.

51 – העברת יתרות מלאי – יתרות מלאי ניתן להעביר רק פעם אחת. כל ניסיון לבצע פעולה זו פעם נוספת יגרום להעברת היתרות פעם נוספת ולשיבוש הרישום בספרי המלאי בשנה החדשה.

52 – העברת מחירונים – העברת המחירונים שהוקמו בתפריט המחירונים.

53 – העברת תעודות משלוח פתוחות – העברת תעודות שלא הופק בעבורן חיוב בחברה

לשנת 2011 ורוצים לחייבן בחברה לשנת 2012

54 – העברת תעודות קניה פתוחות – העברת תעודות קניה מספקים, תעודות שנקלטו

בחברה לשנת 2011 והחשבונית שתגיע עבורן תיקלט בחברה לשנת 2012.

55 – העברת רשתות שיווק – למשתמשים בתוכנית רשתות שיווק.

56 – העברת הגדרת אריזות – למשתמשים בהגדרת אריזות.

57 – העברת הזמנות פתוחות – למשתמשים בתוכנית ההזמנות.

58 –  העברת הגדרת עצי מוצר – למשתמשים בתוכנית עץ/מוצר.

 

טיפים למעבר שנה – מומלץ!

ü       לא לחכות לרגע האחרון, לבצע את שלב א’ ולוודא כי שלב ב’ פעיל וברור.

ü       לקבל מרו”ח הנחיות ברורות מה להעביר ומתי.

ü       טרם העברת הקופות, יש לבצע את כל ההפקדות לשנת 2011.

ü       על מנת לראות את הפקודות שעברו במעבר שנה יש לבצע עדכון תנועות בחברה החדשה.

ü       במידה והועברו תנועות הנה”ח בטעות ניתן לבצע פקודת סטורנו בשנת 2012 > תפריט הנה”ח ראשי > 40 אחזקת מערכת > 21 יצירת פקודת סטורנו.

ü       במידה והועברו יתרות שתולות בטעות ניתן לאפס אותן בחברת 2012 > תפריט הנה”ח ראשי > 40 אחזקת מערכת > 18 – עדכון חשבונות סלקטיבי מחשבון:
1 עד 999999 , יש להזין 0 (אפס) בשדה יתרת פתיחה בש”ח וביתרת פתיחה במט”ח.

 

לבירורים ופרטים נוספים, ניתן לפנות לטלפון 04-6293366, פקס 04-6293087 .

כמו כן, אתם מוזמנים לגלוש לאתר האינטרנט שלנו : www.www.crtv.co.il

 

 

 

 

בברכת שנת עסקים פורייה,צוות שירות ותמיכה

מצגת הדרכה למים

תוכנה לניהול חיובי מים

ניתן להוריד את המצגת בלחיצה כאן

ניהול החיובים בגין אספקת המים ביישוב מבצעים באמצעות מערכת המים.

המערכת מטפלת בכל תהליך חיובי המים כמפורט:

הגדרת מונים

במערכת ניתן להגדיר מונים מסוגים שונים: מונה ביתי, מונה משקי, מונה מעורב, מונה כללי ומוני ביקורת (לדוגמא: שעון מקורות)
לכל מונה ניתן להגדיר את פרטי המונה ובעליו, תיאור ומידע נוסף.

איסוף קריאות מונה

איסוף הקריאות יכול להתבצע ידנית או על ידי קריאה אוטומטית על ידי מסופון או מנה אלחוטי

ניתן להגדרי מכסות מים שונות למטרות שונות (ביתי, משקי, גינה, חקלאות ) ולקבוע תעריפים שונים

המערכת תומכת בהגדרת היטל כמו היטל בצורת

תוכנה להפקת חיובי מים

הפקת חיובי מים מתבצעת באופן אוטומטי ללא טעויות אנוש וללא בזבוז זמן עבודה מיותר.

ניתן לייצר חיובים שונים כגון צריכת מים, תחזוקת רשת, אחזקה, ביטוח וכו’ וכן חיובים חד פעמיים

ניתן לשלב את חיובי המים עם החיובים המוניציפליים

התוכנה תומכת בהדפסה על דפי מעטפה מבויילת או שוברי תשלום לבנק.

חיובי המים מתעדכנים בכרטיסי הנהלת חשבונות של החבר באופן אוטומטי

דוחות:

דוחות מעקב צריכה וניצול מכסות.
דוחות על פי סוגי מונים.
הפקת דוח חריגים לביקורת
דיווח ממוחשב על פי הוראות חוק היטל צריכה עודפת